Natisni vsebino

Vabilo za zbiranje predlogov za možne kandidate za enega namestnika oziroma namestnico varuhinje človekovih pravic

28.02.2007 12:53
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Zaposlitve


 

Zakon o varuhu človekovih pravic ZVarCP (Ur. list RS, št. 71/93 popr. 15/94) v 15. členu določa, da ima varuhinja človekovih pravic najmanj dva in največ štiri namestnike. Upoštevajoč navedeno in dejstvo, da ima varuhinja trenutno le enega namestnika, objavljam

VABILO

za zbiranje predlogov za možne kandidate za enega namestnika oziroma namestnico varuhinje človekovih pravic.

Predloge je treba poslati v roku 8 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska 56, 1109 Ljubljana.

Varuhinja človekovih pravic na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o varuhu človekovih pravic ZVarCP predlaga državnemu zboru imenovanje namestnika oziroma namestnice varuhinje človekovih pravic. Za namestnika oziroma namestnico varuhinje človekovih pravic  je lahko imenovan le državljan oziroma državljanka Republike Slovenije. Mandatna doba namestnika oziroma namestnice traja šest let. Po poteku mandatne dobe je namestnik oziroma namestnica lahko ponovno imenovan.


Zadeve iz pristojnosti varuhinje se delijo na naslednja področja:

- ustavne pravice
- omejitve osebne svobode
- socialna varnost
- delovno pravne zadeve
- upravne zadeve
- sodni postopki
- okolje in prostor
- gospodarske javne službe
- stanovanjske zadeve
- varstvo otrokovih pravic
- varstvo osebnih podatkov
- diskriminacija in nestrpnost

Za vsako področje je pristojen eden izmed namestnikov. Podrobnejšo delitev posameznega področja določi varuhinja človekovih pravic ob upoštevanju vsebinske povezanosti problematike, organizacije dela in vrste postopkov.

Predlog naj vsebuje obrazložitev ter pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.

 

Dr. Zdenka ČEBAŠEK - TRAVNIK
Varuhinja človekovih pravic

 

 

 

Številka: 0101 - 3 / 2007 - 1 - KV

Datum: 28.02.2007

 

 

Vabilo bo v Uradnem listu RS objavljeno predvidoma v petek, 9. 3. 2007.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.