Natisni vsebino

Objavljeno delovno mesto za določen čas

21.04.2009 12:39
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Zaposlitve


Varuh človekovih pravic RS objavlja eno prosto delovno mesto za določen čas, pod. št. HA 42325 finančnik VII/1.

Več o pogojih z zasedbo delovnega mesta za določen čas, ki so z dnem 21. 4. 2009 objavljeni v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje, v nadaljevanju.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta

FINANČNIK VII/1

Delovno mesto bo sklenjeno za določen čas, za čas nadomeščanja uslužbenke na porodniškem dopustu, s polnim delovnim časom.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • visoka strokovna izobrazba – tarifni razred VII/1,
 • 8 mesecev delovnih izkušenj,
 • usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

Finančnik VII/1 opravlja naslednje naloge:

 • sodelovanje pri pripravi predloga proračuna ter pripravljanje pisnih pojasnil poveznih z delovanjem proračunskega uporabnika upoštevajoč vse ustrezne predpise
 • izdelovanje likvidnostnih načrtov in spremljanje porabe finančnih sredstev po posameznih postavkah in poročilih, spremljanje odstopanj realizacije / odstopanj realiziranega od načrtovanega in analiz ter predlogov, kadar so le-ti potrebni ter priprava vseh gradiv, pojasnil in utemeljitev za potrebe računskega sodišča in notranje revizije
 • pripravljanje predlogov prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami in znotraj njih ter pisno utemeljevanje
 • likvidacija računov in izdelava odredb
 • vnos, obdelava in izpis računovodskih in drugih finančnih podatkov iz informacijskega sistema MFERAC
 • kontrola in nadzor nad dokumentacijo za izdelavo nalogov za izplačila in opozarjanje na nepopolno in neustrezno dokumentacijo
 • izpolnjevanje statističnih obrazcev, ki se nanašajo na finančno poslovanje
 • usklajevanje in razčiščevanje saldakontov dobaviteljev
 • spremljanje zakonodaje s področja finančnega poslovanja proračunskih porabnikov
 • blagajniško poslovanje
 • strokovna opravila v zvezi s službenimi potovanji uslužbencev Varuha in obračuni potnih nalogov za službena potovanja uslužbencev Varuha
 • opravljanje drugih nalog po navodilu generalnega sekretarja Varuha.

Rok za prijavo je 5 dni. Rok začne teči od zadnje objave.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 0202 - 6 / 2009 - 1 - NO

 

 

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.