Natisni vsebino

Objava prostega delovnega mesta za določen čas

10.12.2010 09:37
Kategorija: Zaposlitve


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana objavlja eno prosto delovno mesto za določen čas:

 

PRIPRAVNIK(-ca) - SODELAVEC(-KA)

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 10 mesecev za čas opravljanja pripravništva s polnim delovnim časom.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  • najmanj visoka strokovna izobrazba pravne ali druge družboslovne smeri /prva stopnja
  • nižji nivo znanja najmanj enega svetovnega jezika
  • usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.


Delovno področje:

  • usposabljanje za samostojno opravljanje nalog na delovnem mestu Sodelavec v strokovni službi Varuha (klasificiranje pobud, opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Varuha,
  • proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami, strokovna opravila v zvezi s pobudami, pisanje odgovorov na pobude in vloge, reševanje pobud, sprejemanje strank ter
  • druga dela in naloge po odredbi funkcionarjev Varuha in direktorja strokovne službe).


Rok za prijavo je 5 dni od objave
. Rok začne teči naslednji dan od objave.

Delovno mesto pripravnik - sodelavec bo objavljeno v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje v Ljubljani, Parmova 33, dne 10.12.2010 pod reg. št. CZ73044.

Splošne informacije daje Andreja Novak, sodelavka za kadrovske zadeve, tel. 01/475 00 12

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 0202 - 9 / 2010 - 1 - NO
Datum: 10.12.2010


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt