Natisni vsebino

Objava prostega delovnega mesta za določen čas

24.10.2011 00:01
Kategorija: ZaposlitveVaruh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 42/02 in 103/07) objavlja eno prosto delovno mesto za določen čas:


PRIPRAVNIK - SODELAVEC

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 10 mesecev za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- najmanj visoka strokovna izobrazba pravne ali druge družboslovne smeri /prva stopnja
- nižji nivo znanja najmanj enega svetovnega jezika
- usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

Delovno področje:
- usposabljanje za samostojno opravljanje nalog na delovnem mestu Sodelavec v strokovni službi Varuha (klasificiranje pobud, proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami, strokovna opravila v zvezi s pobudami, pisanje odgovorov na pobude in vloge, reševanje pobud, sprejemanje strank ter druga dela in naloge po odredbi funkcionarjev Varuha in direktorja strokovne službe).

Rok za prijavo je 5 dni od objave. Rok začne teči naslednji dan od objave na spletni strani Varuha človekovih pravic Republike Slovenije.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na naslov: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana (s pripisom na ovojnici "za javno objavo za delovno mesto pripravnik-sodelavec") in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
 
Neizbrani kandidati bodo o izboru obveščeni pisno, najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
 
Prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela je bila posredovana Zavodu RS za zaposlovanje (registrska številka prijave: GH65054).

Informacije lahko dobite vsak delovnik med 9.30 in 10.30 uro na telefonski številki 01/475 00 12  (Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarke, tel. 01/475 00 12)

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt