Natisni vsebino

Objava prostega delovnega mesta za določen čas

21.12.2010 09:53
Kategorija: Zaposlitve


Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana objavlja eno prosto delovno mesto za določen čas:

ADMINISTRATOR V

Delovno mesto bo sklenjeno za določen čas s polnim delovnim časom z enomesečnim poskusnim delom, za čas nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka (do vključno 01.11.2011).

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- srednja strokovna izobrazba ali srednja splošna izobrazba – tarifni razred V

- 6 mesecev delovnih izkušenj

- usposobljenost za delo z urejevalniki besedil

- opravljen preizkus znanja o ravnanju z dokumentarnim gradivom - kandidat, ki nima opravljenega tega preizkusa, ga mora opraviti v roku 6 mesecev od nastopa dela.

 

Naloge so naslednje:

- vnos pošte v aplikacijo in skeniranje pobud ter ostale pošte;

- sprejemanje, klasificiranje, vpisovanje, urejanje pošte in odprema pošte;

- arhiviranje zadev in drugih gradiv;

- dvigovanje spisov iz arhiva in urejanje spisov;

- opravljanje enostavnih administrativno tehničnih del;

- nadomeščanje drugih administrativnih uslužbencev;

- ostala dela po nalogu vodje glavne pisarne.

 

Rok za prijavo je 5 dni. Rok začne teči od zadnje objave.

Delovno mesto Administrator V je objavljeno tudi v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje in na spletnih straneh zavoda v Ljubljani, Parmova 33, pod. reg. št. CZ91947 dne 21.12.2010.

Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili in kratkim življenjepisom na naslov: Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@varuh-rs.si

Splošne informacije o objavi daje Andreja Novak, sodelavka za kadrovske zadeve, med 9.30 in 10.30 uro.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 0202 - 10 / 2010 - 1 - KV

Datum: 21.12.2010


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt