Natisni vsebino

Objava delovnega mesta za nedoločen čas - Vodja pisarne VI

29.06.2009 11:05
Kategorija: Zaposlitve


Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, na Zavodu RS za zaposlovanje v Ljubljani, Parmova 33, objavlja eno prosto delovno mesto za nedoločen čas, pod. reg. št. HA49337. Objava bo objavljena v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje dne 30.06.2009.


VODJA PISARNE VI

Delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- višja izobrazba družboslovne smeri

- 2 leti delovnih izkušenj

- usposobljenost za delo z urejevalniki besedil.

 

Naloge so naslednje:

- Organiziranje in koordiniranje poslovnih stikov in sestankov, posredovanje zvez in sporočil za namestnike

- Korespondenčna dela za namestnike,

- Opravljanje tehnično administrativnih in korespondenčnih del za namestnike  - opravila pri izvedbi sestankov in dogodkov (pošta, pogostitev gostov, aranžiranje in podobno)

- Usklajevanje dela s koordinatorjem

- Naloge povezane z razgovori namestnikov s pobudniki

- Koordiniranje izvedbe poslovanja zunaj sedeža

- Evidentiranje, arhiviranje in dokumentiranje gradiv namestnikov

- Vodenje zahtevnejše dokumentacije in evidenc in usklajevanje obveznosti namestnikov 

- Zbiranje in obdelava gradiv

- Pisanje zapisnikov strokovnega kolegija in skrb za realizacijo sklepov

- Medsebojno nadomeščanje v času odsotnosti (koordinatorja, vodja pisarne varuha)

- Organizacija službenih poti za namestnike in pomočnike varuha (transport: letalske karte, rezervacije hotelov in najava udeležbe)

- Druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po naročilu varuha, namestnikov, direktorja strokovne službe in vodje kabineta

 

Rok za prijavo je 8 dni. Rok začne teči od zadnje objave.


Splošne informacije glede objave daje Andreja Novak, tel. št. 01/475 00 12 (med 9. in 10. uro), informacije o nalogah in delu za navedeno delovno mesto daje mag. Bojana Kvas, tel. št. 475 00 10(med 9. in 10. uro).


Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Varuh človekovih pravic RS


Številka: 0202 - 9 / 2009 - 1 - NO
Datum: 29.06.2009


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt