Natisni vsebino

Miha Horvat

namestnik varuha

 

  • 2006 - Fakulteta za družbene vede v Ljubljani mu po vseh opravljenih obveznostih univerzitetnega študijskega programa Politologija in končanju univerzitetnega študija, podeli strokovni naslov univerzitetni diplomirani politolog
  • 2007 - zaposli se pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije
  • 2008 - ko Varuh skladno z Zakonom o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (MOPPM), začne izvrševati tudi naloge državnega preventivnega mehanizma, postane (poleg dela na pobudah po ZVarCP) tudi del ekipe za opravljanje nadzorov krajev odvzema prostosti (kot so zavodi za prestajanje kazni zapora, oddelki pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic, varovani oddelki socialnovarstvenih zavodov,…)
  • 2016 - varuhinja Vlasta Nussdorfer ga predlaga Državnemu zboru RS v imenovanje za svojega namestnika, poslanci ga za namestnika varuhinje imenujejo marca
  • 2017 - pridobi še strokovni naslov magister prava.
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt