Natisni vsebino

Odgovori na vprašanja v zvezi s povabilom za oddajo ponudbe za grafično oblikovanje

13.03.2009 16:07
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Razpisi


VPRAŠANJE:

Pripravljamo dokumentacijo za razpis, št. zadeve 0403-81/2009-1, z dne 3.3.2009. Za izbiro izvajalca za opravljanje storitev grafičnega oblikovanja pisnih, multimedijskih, predstavitvenih in drugih izdelkov Varuha človekovih pravic RS za leti 2009 in 2010.

Pri pripravi cenika nas zanima kako se ovrednoti postavka za izdelavo pdf. datototeke za tisk in splet, saj v originalnem dopisu ni navedena enota. Ste morda tu mislili za enoto stran, uro ali pričakujete ceno za kpl. priprave publikacije.

ODGOVOR:

Ovrednotena bo izdelava PDF-ja celotne publikacije ne glede na njen obseg, iz vidika priprave za tisk in splet.

------------------------------------------------------------------------------

REFERENCE - o tej temi smo dobili več enakih vprašanj. Za ilustracijo objavljamo samo eno:

 

VPRAŠANJE:

Ali lahko kot reference o preteklih oblikovalskih projektih uveljavljamo dva projekta, oba v visini nad 3.000 EUR z DDV, ki smo jih opravili za istega narocnika? Kako to označimo v priloženem vzorcu izjave?

ODGOVOR:

Predložiti je potrebno vsaj tri kopije pogodb z različnimi izvajalci, ki ste jih sklenili v zadnjih dveh letih pred objavo tega povabila, in sicer posamezno v višini nad 3.000 EUR z DDV. Najmanj ena izmed predloženih referenc se mora nanašati na organe državne uprave.

-------------------------------------------------------------

VPRAŠANJE:

V zvezi z vašim razpisom imamo vprašanje v zvezi s 1. pogojem, kjer je navedeno: »Najmanj ene izmed navedenih referenc se mora nanašati na organe državne uprave.«

Tovrstne reference namreč nimamo – posel, ki bi morda vseeno izpolnil ta pogoj, se nanaša na storitve, ki smo jih v preteklem letu opravili za Mestni muzej Ljubljana, ki spada pod mestno občino. Prosim sporočite, ali bi se tovrstna reference lahko upoštevala?

ODGOVOR:

Referenco Mestnega muzeja Ljubljana šteli kot občinski in posredno državni organ.

---------------------------------------------------------------

VPRAŠANJE:

Koliko zbornikov, biltenov, zloženk in drugih priložnostnih materialov bi bilo treba pripraviti letno.

ODGOVOR:

Cenik je neke vrste pregled vsega kar bi bilo potrebno narediti v enem letu. Vsekakor pa Varuh letno izda eno poročilo v slovenski in angleški različici, dva biltena, vsaj eno do dve publikaciji, kar je povezano s projektnim delom, letos pa načrtujemo tudi informativne zloženke.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt