Natisni vsebino

Dolgotrajnost ponovnega postopka na Agenciji RS za okolje

31.12.2009 20:10
Kategorija: Upravne zadeve - Upravni postopki


Pobudnica je želela pridobiti vodno dovoljenje za rabo vode za oskrbo hleva za rejo malih živali. Vlogo za vodno dovoljenje je na Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) vložila 24. 7. 2007. ARSO je njeno vlogo z odločbo z dne 24. 4. 2008 (po več kot enem letu) zavrgel. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je dne 21. 7. 2008 v zvezi z vloženo pritožbo odločbo ARSO odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek. ARSO je zadevo 30. 7. 2008 prejel v ponovno odločanje. V januarju 2009, ko se je pobudnica obrnila na Varuha človekovih pravic RS (Varuh), odločitev še ni bila sprejeta. Pobudnica je Varuha prosila, naj pri ARSO posreduje glede odločitve.

ARSO je šele po tem, ko je prejel Varuhovo poizvedbo, 16. 1. 2009 po telefonu urgiral na Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) za odgovor, ali je gradbeno dovoljenje za gradnjo nadomestnega stanovanjskega objekta in nadomestnega gospodarskega poslopja še veljavno. Ta ugotovitev pomeni podlago za odločanje o izdaji zahtevanega vodnega dovoljenja. Dne 19. 1. 2009 je ARSO prejel odgovor IRSOP, da je gradbeno dovoljenje še veljavno, in nadaljeval postopek. ARSO nam je pojasnil, da se končanje postopka pričakuje sredi februarja 2009.

Sredi marca 2009 smo pri ARSO opravili ponovno poizvedbo, v kateri smo zahtevali, naj nas sezna­nijo, ali so v ponovnem postopku že odločili oziroma iz katerih razlogov še niso odločili. Ob tem smo ARSO opozorili, da v ponovnem postopku, ne glede na to, ali so že odločili ali ne, ni bilo odločeno v zakonskem roku, kot ga določa Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP). Organ prve stopnje mora v ponovnem postopku po določilih ZUP odločiti nemudoma oziroma izdati novo odločbo najpo­zneje v 30 dneh od prejema zadeve. Tehtnih razlogov za dolgotrajno odločanje v ponovnem postopku pa iz pojasnil ARSO o kronološkem poteku postopka ni bilo mogoče ugotoviti. Dne 28. 4. 2009 nam je ARSO posredovala vodno dovoljenje št. 35526-8866/2004-41 z dne 24. 4. 2009 in odločbo št. 35526­161/2006 z dne 24. 4. 2009. Ugotovimo lahko, da je bila pobuda utemeljena, Varuhovo posredovanje pa uspešno, saj je prav to gotovo pripomoglo h končanju postopka. 5.7-1/2009


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.