Natisni vsebino

Sezanitev z odločitvijo o vloženi ovadbi

11.07.2018 11:07
Kategorija: Sodni in policijski postopki - Policijski postopki , Aktualni primeriDržavni tožilec, če spozna, da ni podlage za pregon za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora to v osmih dneh sporočiti oškodovancu in ga poučiti, da lahko v osmih dneh začne pregon sam (prvi odstavek 60. člena ZKP). Če tako ne ravna, ne spoštuje zakona in oškodovanca pušča v negotovosti, saj ta ne ve za presojo (ki je lahko tudi napačna) o tem, da vloga ne izpolnjuje pogojev za (nadaljnje) obravnavanje.


Pobudnica je prejela obvestilo o zaključku policijske preiskave suma storitve kaznivega dejanja na njeno škodo. Policija jo je tudi seznanila, da je na podlagi ovadbe, ki jo je podala 18. 12. 2015, dne 20. 1. 2016 na Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu podala poročilo, vendar se pobudnica pritožila, da o tožilski odločitvi o podani ovadbi v začetku leta 2018 še ni bila obveščena.

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu nas je na zaprosilo o tem, v kakšni fazi je obravnavanje ovadbe v zadevi pobudnice oziroma kdaj je v zvezi z njo mogoče pričakovati državnotožilsko odločitev, seznanilo s sklepom z dne 19. 2. 2018, številka: NM-Kt7340/2018/SH. S tem sklepom je zavrglo ovadbo pobudnice, ker je presodilo, da ni podan utemeljen sum, da sta osumljenca storila naznanjeni kaznivi dejanji. Tožilstvo je tako o vloženi ovadbi pobudnice vendarle (pisno) odločilo in jo s tem tudi seznanilo. Štejemo, da je k temu pripomoglo tudi naše posredovanje. 16.1-12/2018


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt