Natisni vsebino

Res potrebuje sodišče več kot leto dni za izdajo sklepa o postavitvi sodnega izvedenca?

23.08.2010 14:34
Kategorija: Sodni in policijski postopki - Civilni postopki in razmerja , Aktualni primeri


Pobudnica se je na Varuha človekovih pravic RS  (Varuh) obrnila zaradi dolgotrajnosti pravdne zadeve opr. št. P 108/2006 na Okrožnem sodišču v Murski Soboti. Navedla je, da ji je sodišče na glavni obravnavi 4. 6. 2007 naložilo plačilo predujma za izvedenca kmetijske in gradbene stroke. Z odločbo Organa za brezplačno pravno pomoč Okrožnega sodišča v Murski Soboti, opr. št. BPP 269/2008-3 z dne 7. 7. 2008, pa ji je bila dodeljena redna brezplačna pravna pomoč v obliki oprostitve plačila predujma za izvedenca. Ker sodišče od izdaje navedene odločbe do septembra 2009 še vedno ni izvedlo dokaza z izvedencem, je prosila Varuha za posredovanje.

 

V okviru obravnave pobude smo opravili poizvedbo na Okrožno sodišče v Mariboru. Odgovor sodišča je potrdil, da od izdaje odločbe o odobreni brezplačni pravni pomoči (7. 7. 2008) do datuma priprave odgovora sodišča (26. 11. 2009), to je v skoraj 15 mesecih, sodišče še ni izdalo sklepa o postavitvi izvedenca. Po našem dodatnem posredovanju, je predsednik sodišča v dopolnjenem odgovoru kot poglavitni razlog za to navedel daljši bolniški stalež sodnice, ki zadevo obravnava. V odgovoru z dne 26. 2. 2010 pa je zagotovil, da bo sklep o postavitvi izvedenca kmalu izdan.

 

Postopanje Okrožnega sodišča v Mariboru v obravnavanem primeru je po naši oceni predstavljalo poseg v ustavno pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (23. člen) oziroma pravico do sojenja v razumnem roku, ki jo zagotavlja Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (6. člen). Sodišče po več kot letu in pol od izdaje odločbe o oprostitvi plačila predujma za izvedenca kmetijske in gradbene stroke, namreč slednjega še vedno ni postavilo. Razlogi na strani sodišča težko opravičujejo tako dolgotrajno odločanje, kot je bilo izkazano v obravnavanem primeru. Zato smo pobudo ocenili za utemeljeno. (6.4-225/2009)


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt