Natisni vsebino

Nepravilno odločanje o pravici do brezplačne pravne pomoči

31.12.2009 19:44
Kategorija: Sodni in policijski postopki - Kazenski postopki


Okrožno sodišče v Celju je z odločbo (opr. št. Bpp 1112/2008) z dne 11. 12. 2008 zavrnilo prošnjo pobudnice za dodelitev brezplačne pravne pomoči (BPP). Pobudnica je menila, da je do BPPupravičena, saj ji je sodišče pred tem v isti zadevi že odobrilo redno brezplačno pravno pomoč v obliki pravnega svetovanja in zagovarjanja v kazenskem postopku pred sodiščem na prvi stopnji in jo tudi oprostilo plačila sodnih taks.

Takšna odločitev sodišča je bila v skladu z določili Zakona o brezplačni pravni pomoči (ZBPP). Pobudnica je za BPP namreč zaprosila v kazenskem postopku, ki poteka zoper njo zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve po prvem odstavku 171. člena Kazenskega zakonika. ZBPP pa v prvi alineji prvega odstavka 8. člena določa, da se BPP ne more odobriti med drugim tudi zaradi kaznivih dejanj razžalitve, obrekovanja, žaljive obdolžitve in opravljanja, razen če oškodovanec verjetno dokaže, da mu je bila zaradi storitve kaznivega dejanja povzročena pravno priznana škoda. Pobude zato nismo mogli oceniti kot utemeljene.

Sodišče je že ob prvem odločanju o prošnji za dodelitev BPP razpolagalo z vsemi dejstvi in okoliščinami, pomembnimi za odločitev o njeni prošnji. Tako je bilo seznanjeno tudi, zaradi kakšnega kaznivega dejanja poteka zoper pobudnico kazenski postopek, vendar je prošnji pobudnice kljub temu ugodilo. Če bi sodišče že svoji prvi odločitvi posvetilo dovolj pozornosti, bi prošnjo pobudnice zavrnilo takoj, s tem pa bi prihranilo čas in stroške ter ohranilo zaupanje v delo sodišča. 6.3-27/2009


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.