Natisni vsebino

Dolgotrajno odločanje o pritožbi

15.01.2020 13:48
Kategorija: Socialna varnost, Socialna varnost - Invalidsko zavarovanje


Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) v 256. členu določa, da mora biti odločba o pritožbi izdana in vročena stranki, brž ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je organ prejel popolno pritožbo. Ker Zavod v navedenih instrukcijskih rokih ni odločil, je kršil načelo dobrega upravljanja. Zavod smo opozorili tudi na to, da bistvena prekoračitev roka lahko glede na okoliščine posameznega primera privede do kršitve enakega varstva pravic.

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je v septembru 2019 obrnil pobudnik v zvezi z dolgotrajnim odločanjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) o njegovi pritožbi, ki jo je vložil na začetku aprila 2019. Na Zavod smo se obrnili za pojasnilo, v kakšni fazi je trenutno predmetni postopek. Zavod nam je odgovoril, da je bilo o pritožbi pobudnika odločeno z odločbo Centrale na sedežu v Ljubljani dne 24. 10. 2019.

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) v 256. členu določa, da mora biti odločba o pritožbi izdana in vročena stranki, brž ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je organ prejel popolno pritožbo. Če je pritožba nepopolna in jo pritožnik po pozivu dopolni, začne teči rok za izdajo odločbe tedaj, ko organ prejme dopolnitev pritožbe.

Ker Zavod v navedenih instrukcijskih rokih ni odločil, smo pobudo šteli za utemeljeno. Zavod je s svojim ravnanjem namreč kršil načelo dobrega upravljanja, ki vključuje odprtost, transparentnost, odgovornost, odzivnost, uspešnost in učinkovitost, etičnost in poštenost javne uprave. Zavod smo opozorili tudi na to, da bistvena prekoračitev roka lahko, glede na okoliščine posameznega primera, privede do kršitve enakega varstva pravic. 9.2-43/2019


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt