Natisni vsebino

Poslovanje zunaj sedeža

Varuh človekovih pravic opravlja za vse tiste, ki ne morejo priti osebno v Ljubljano, razgovore zunaj sedeža (zgodovina razgovorov od leta 1995).

Povprečno enkrat na mesec s svojimi sodelavci obišče določen predel Slovenije. Ob tej priložnosti se lahko posamezniki, ki so se predhodno prijavili na razgovor, srečajo z njim ter mu predstavijo svoje težave.

Informacije, kdaj in kje bodo razgovori potekali, in način prijave so objavljeni v javnih občilih ter na naši spletni strani. 

Za pogovor se je treba predhodno prijaviti na številki 030 720 225. Varuh na podlagi prijav določi ekipo sodelavcev, ki se lahko potem temeljito posveti težavam posameznikov, ki pridejo na razgovore.

Program obiskov v letu 2020:

   • 23. januar - Bled
   • 19. februar - Piran
   • 18. marec - Metlika
   • 22. april - Komen
   • 6. maj - Škocjan
   • 1. junij - Maribor 
   • 1. julij - Prevalje
   • 5. avgust - Idrija
   • 2. september - Podčetrtek 
   • 7. oktober - Dobrovnik
   • 4. november - Loška dolina
   • 2. december - Majšperk

   Varuh pa prav tako ni pozabil na tiste, ki jim je vzeta prostost. Od leta 2007 to opravlja v vlogi Državnega preventivnega mehanizma po t. i. opcijskem protokolu. 

   V ta namen obisku

   in druge zavode z omejeno svobodo gibanja ter po teh obiskih vedno poda tudi poročilo o tem, kaj bi bilo treba izboljšati, da bi bile tem ljudem zagotovljene človekove pravice.

   Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt