Natisni vsebino

Justification of complaints

Annual Report 2001 - Statistics

Justification of complaints

Of the 3.132 cases concluded in 2001

 • 402 were justified (12.9 per cent)
 • 326 were partially justified (10.4 per cent)
 • 589 were unjustified (18.8 per cent)
 • 1.230 did not meet the conditions for processing (39.3 per cent)
 • 585 fell outside the ombudsman’s jurisdiction (18.7 per cent of all concluded cases)

The proportion of justified and partially justified cases dealt with in 2001 (23.2 per cent) slightly decreased to 2000 (29.5 per cent). We find that this proportion is very high in comparison to kindred institutions.

Letno poročilo 2001 - Statistika

Zaključene zadeve po utemeljenosti

Med 3.132 zadevami, zaključenimi v letu 2001, je bilo:

 • 402 utemeljenih zadev (12,8 odstotka);
 • 326 delno utemeljenih zadev (10,4 odstotka);
 • 589 neutemeljenih zadev (18,8 odstotka);
 • 1.230 zadev, za obravnavanje katerih niso bili izpolnjeni pogoji (39,3 odstotka) in
 • 585 zadev, za obravnavanje katerih varuh ni pristojen (18,7 odstotka vseh zaključenih zadev).

Delež utemeljenih in delno utemeljenih zadev v letu 2001 (23,2 odstotka) se je glede na prejšnje leto 2000 (29,5 odstotka) nekoliko zmanjšal. Ugotavljamo, da je v primerjavi s sorodnimi institucijami ta delež zelo velik.

 1. Utemeljena zadeva: V zadevi gre za kršitev pravic ali drugo nepravilnost v vseh navedbah pobude.

 2. Delno utemeljena zadeva: Pri nekaterih v pobudi navedenih ali nenavedenih elementih postopka ugotovimo kršitve in nepravilnosti, pri drugih navedbah pa ne.

 3. Neutemeljena zadeva: Pri vseh navedbah iz pobude ugotovimo, da ne gre za kršitev ali nepravilnost.

 4. Ni pogojev za obravnavo zadeve: V zadevi je v teku določen pravni postopek, pri katerem ni zaznati zavlačevanja ali bistvenih nepravilnosti. Pobudniku posredujemo informacije, pojasnila in napotke za uveljavljanje pravic v odprtem postopku.

 5. Nepristojnost varuha: Predmet pobude ne spada v okvir pristojnosti institucije. Pobudniku pojasnimo druge možnosti, ki jih ima za uveljavljanje pravic.
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.