Quick links

Pravice starejših

NAPOVEDUJEMO

 • 24.-25.9.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se bo na Dunaju udeležila simpozija z naslovom Dobro upravljanje v javni upravi in koristi za državljane - vloga parlamentarnih nadzornih mehanizmov (Good public administration and benefits for citizens - the role of parliamentary control bodies), ki ga organizirata avstrijsko računsko sodišče in avstrijski ombudsman.
 • 24.9.2018 - namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalca Varuha Robert Gačnik, spec, in mag. Jure Markič bodo odpotovali v Graz na študijski obisk k Državnem preventivnem mehanizmu Avstrije.  
 • 24.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo o človekovih pravicah na področju zdravja in zdravstvenega varstva ter pravicah otrok in dolžnostih zdravnikov predavala študentkam in študentom podiplomskega tečaja z naslovom Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov. Predavanje bo potekalo na Katedri za pediatrijo na Medicinski fakulteti.
 • 25.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru nagovorila udeležence mednarodne konference z naslovom Kazensko pravosodje in varnost v srednji in vzhodni Evropi (Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe).
 • 25.9.2018 - svetovalka Varuha Brigita Urh se bo v Ljubljani udeležila svečanega odprtja novih poslovnih prostorov Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN.
 • 26.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Tone Dolčič bosta na obisk sprejela hrvaško varuhinjo otrokovih pravic Helenco Pirnat Dragičević.
 • 27.9.2018 - varuh človekovih pravic Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije vabita na posvet z naslovom Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Na posvetu bodo svoja razmišljanja o vprašanjih, povezanih s starejšimi, predstavili predavatelji s področja socialne oskrbe, institucionalnega varstva, medicine in prava, s katerimi bomo iskali odgovore na izzive dolgožive družbe. ... več.
 • 28.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo na Medicinski fakulteti v Ljubljani uvodoma nagovorila udeležence 10. konference o demenci ASK 2018, ki jo pripravlja društvo Spominčica.
 • 28.-29.9.2018 - na Brdu pri Kranju se bo odvijal dvodnevni posvet o zagovorništvu otrok, ki ga pripravlja Varuh človekovih pravic RS. 
 • 28.9.2018 - varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer na Brdu pri Kranju uvodoma nagovorila udeležence posveta o zagovorništvu otrok.
 • 30.9.-1.10.2018 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel se bo v Bruslju udeležila evropske konference Mednarodnega združenja ombudsmanov (IOI).

Pravice otrok

Demenci prijazni

Spremljajte nas

Subscribe to newsletter

Please enter your e-mail address for subscribing to our newsletter:
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.