Quick links

NAPOVEDUJEMO

  • 16.-17.9.2016 – namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu mag. Jure Markič bosta aktivno sodelovala na mednarodnem strokovnem srečanju Živite z demenco v demenci prijaznem okolju. Mag. Markič bo imel predavanje z naslovom Pomen priporočil državnega preventivnega mehanizma za varstvo oseb z demenco na varovanih oddelkih domov starejših kot posebej ranljive skupine starostnikov, namestnik Šelih pa bo sodeloval na okrogli mizi; Dobrna
  • 19. do 21.9.2016 - namestnik varuhinje Tone Dolčič se bo udeležil 20. konference ENOC (Evropska mreže varuhov otrokovih pravic) na temo Vsem otrokom enake možnosti v izobraževanju; Vilna (Litva)
  • 20.9.2016/9:00 - varuhinja bo imela uvodni nagovor na posvetu Posvojitve in urejanje razmerij med starši in otroki po razpadu življenjske skupnosti - kaj prinaša predlog Družinskega zakonika in morebitne nove rešitve. Svetovalec Varuha Lan Vošnjak bo predstavil ugotovitve Varuha v zvezi z varstvom in vzgojo otrok po razpadu življenske skupnosti; Brdo pri Kranju
  • 21. do 23. 9.2016 – namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalka Varuha Lili Jazbec bosta aktivno sodelovala na mednarodnem simpoziju Zgodnja obravnava čustvenih in vedenjskih težav / motenj; Banovci
  • 21.9.2016/13:00 - varuhinja bo predavala specializantom pediatrije na podiplomskem tečaju Javno zdravje otrok in mladostnikov; Pediatrična klinika, Ljubljana
  • 22. 9. 2016/10:00 - peto redno srečanje Varuha s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora v letu 2016; prostori Kulturnega doma Deskle, Srebrničeva 18

Poslovanje zunaj sedeža

Partnerji v projektu

Spremljajte nas

Subscribe to newsletter

Please enter your e-mail address for subscribing to our newsletter:
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.