Quick links

Demenci prijazni

NAPOVEDUJEMO

  • 24.7.2017/10:00 - varuhinja se bo v prostorih Varuha srečala z Urško Učakar z Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na MZZ, ki bo na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v Ženevi pokrivala področje človekovih pravic
  • 26.7.2017/10:00 - svetovalec Varuha mag. Jure Markič se bo udeležil 2. seje Delovne skupine za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju. Seja bo potekala v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Poslovanje zunaj sedeža

Sovražni govor

Spremljajte nas

Subscribe to newsletter

Please enter your e-mail address for subscribing to our newsletter:
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.