Quick links

NAPOVEDUJEMO

  • 22.4.2015/16:00 – varuhinja se bo srečala s predstavniki projekta Ne-odvisen.si; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
  • 23.4.2015/10:00 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalci pri Varuhu se bodo srečali z zastopniki pacientovih pravic; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
  • 23.4.2015/19:00 – varuhinja bo gostja v okviru projekta Ne-odvisen.si – Tisti dve besedi; OŠ Trebnje
  • 24.4.2015/11:30 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak bodo sprejeli predstavnike otroškega parlamenta; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
  • 24.4.2015/19:00 – varuhinja bo kot častna pokroviteljica slavnostno nagovorila udeležence svečanosti ob 50. obletnici delovanja Medobčinskega društva za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Sožitje Maribor; SNG Maribor, Slomškov trg 17, Maribor
  • 26.-29.4.2015 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek se bosta udeležila 10. seminarja evropskega združenja ombudsmanov – EOI z naslovom Ombudsmani proti diskriminaciji; Varšava, Poljska

CIVILNA DRUŽBA

Poslovanje zunaj sedeža

Zgodilo se bo

Sovražni govor

20 let dela Varuha

Subscribe to newsletter

Please enter your e-mail address for subscribing to our newsletter:
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.