Natisni vsebino

Resolved cases

Annual Report 2001 - Statistics

Resolved cases

Table 3.3.5. shows the number of resolved cases by individual area in the period between 1995 and 2001. In 2001, 3.132 cases were resolved (1.875 in 1995, 3.282 in 1996, 3.442 in 1997, 3.505 in 1998, 3.727 in 1999 and 3.443 in 2000), which is a 9 per cent decrease in the number of resolved cases relative to 2000. 

On the basis of a comparison between the number of cases resolved (3,132) and the number of cases opened in 2001 (3,304), we can conclude that in 2001 5.5 per cent less cases were resolved than opened by the ombudsman, which can be seen to be the result of regular processing of cases. 

Table 3.3.5.

AREA OF OMBUDSMAN'S WORK

RESOLVED COMPLAINTS

Indeks
(01/00)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1. Constitutional rights

22

54

48

57

50

33

67

203,0

2. Restriction of personal freedom

60

165

144

226

210

211

196

92,9

3. Social security

202

374

466

438

439

464

494

106,5

4. Labour relations

98

124

157

234

216

179

192

107,3

5. Administrative affairs

418

717

718

687

730

623

437

70,1

6. Court and police procedures

397

824

931

959

1.009

1.113

921

82,7

7. Environment

36

86

93

65

108

104

124

119,2

8. Public services

21

39

30

38

79

43

58

134,9

9. Housing matters

175

223

156

161

132

124

139

112,1

10. Others

446

676

599

640

754

549

504

91,8

TOTAL

1.875

3.282

3.442

3.505

3.727

3.443

3.132

91,0

 

 

Letno poročilo 2001 - Statistika

Zaključene zadeve

Tabela 4.4.5. prikazuje število zaključenih zadev po področjih dela v obdobju 1995-2001. V letu 2001 je bilo zaključenih 3.132 zadev (v letu 1995 1.875, 1996 3.282, 1997 3.442, 1998 3.505, v letu 1999 3.727 in v letu 2000 3.443), kar je 9-odstotno zmanjšanje števila zaključenih zadev glede na leto 2000.

Po primerjavi števila zaključenih zadev (3.132) s številom odprtih zadev v letu 2001 (3.304) ugotavljamo, da je bilo v letu 2001 zaključenih 5,5 odstotka več zadev, kot jih je bilo odprtih, kar skupaj z majhnim številom prenesenih zadev v obravnavanje iz leta 2000 (187 oziroma 5,2 odstotka vseh zadev v obravnavi v letu 2001) kaže na sprotno obravnavanje zadev.

Tabela 4.4.5.

PODROČJE DELA

ŠTEVILO ZAKLJUČENIH ZADEV

Indeks(01/00)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1. Ustavne pravice

22

54

48

57

50

33

67

203,0

2. Omejitve osebne svobode

60

165

144

226

210

211

196

92,9

3. Socialna varnost

202

374

466

438

439

464

494

106,5

4. Delovnopravne zadeve

98

124

157

234

216

179

192

107,3

5. Upravne zadeve

418

717

718

687

730

623

437

70,1

6. Sodni in policijski postopki

397

824

931

959

1.009

1.113

921

82,7

7. Okolje in prostor

36

86

93

65

108

104

124

119,2

8. Gospodarske javne službe

21

39

30

38

79

43

58

134,9

9. Stanovanjske zadeve

175

223

156

161

132

124

139

112,1

10. Ostalo

446

676

599

640

754

549

504

91,8

SKUPAJ

1.875

3.282

3.442

3.505

3.727

3.443

3.132

91,0


 

 

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.