Natisni vsebino

Complaits by stage of processing

Annual Report 1997 - Statistics

Complaints by stage of processing

Table 3 shows a comparison of the number of complaints processed in 1996 and 1997, by stage of processing at the end of the respective year.

It can be seen from the table that a total of 3,854 complaints were processed in 1997, which is 3.2 per cent lower than the number of complaints processed in 1996. By 31 December 1997 3,342 complaints were complete, in other words 86.7 per cent of all complaints processed in 1997. The number of complaints still undergoing processing (being processed or in the diary) was 512, or 13.3 per cent. In 204 cases we were still awaiting a response to our investigation or other stages of the process.

As a comparison with the previous years we would point out that as at 31 December 1995 some 477 complaints were in the process of investigation (20.2 per cent of all complaints under investigation), and as at 31 December 1996 some 699 complaints (17.5 per cent).
 

Table 3: Complaints by stage of processing (comparision 1997/1996)

Stage of processing of complaints 

1996

1997

Index (97/96)  

Number

Share

Number

Share

Concluded

3,282

82.4%

3,342 

86.7

101.8

Being processed

535

13.4%

308

8.0%

57.6

In the diary

164

4.1%

204

5.3%

124.4

TOTAL

3,981

100.0%

3,854

3,854

96.8

 

Letno poročilo 1997 - Statistika

Pobude po stanju obravnavanja

V tabeli 3.3.3. je prikazana primerjava med stanjem obravnavanja pobud ob koncu let 1995-1997. Med pobude, obravnavane v letu 1997, so vključene naslednje:

  • prejete v letu 1997
  • prenos v obravnavanje iz leta 1996
  • v letu 1997 ponovno odprte zadeve.

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 1997 skupaj v obravnavi 3.854 pobud, kar je 96,8 odstotka pobud, kot jih je bilo obravnavanih v letu 1996. Na dan 31. decembra 1997 je bilo zaključenih 3.342 oziroma 86,7 odstotka vseh v letu 1997 obravnavanih pobud, kar je 1,8-odstotno povečanje števila zaključenih zadev glede na leto 1996. V postopku obravnave (v reševanju in v rokovniku) je bilo preostalih 512 pobud oziroma 13,3 odstotka, izmed katerih smo pri 204 pobudah pričakovali odgovor na naše poizvedbe oziroma druga dejanja v postopku (pobude v rokovniku).

Za primerjavo s predhodnimi leti naj navedemo, da je bilo 31. decembra 1995 v postopku obravnave 477 pobud (20,2 odstotka), 31. decembra 1996 pa 699 pobud (17,5 odstotka vseh obravnavanih pobud).

Grafični prikaz stanja obravnavanja pobud v letih 1995-1997 je podan v sliki 3.3.4 

Tabela 3.3.3.

STANJE OBRAVNAVANJA POBUD

LETO 1995 (stanje na dan 31.12.1995)

LETO 1996 (stanje na dan 31.12.1996)

LETO 1997 (stanje na dan 31.12.1997)

Indeks (97/96)

Število

Delež

Število

Delež

Število

Delež

ZAKLJUČENE

1.875

79,7%

3.282

82,4%

3.342

86,7%

101,8

V REŠEVANJU

399

16,9%

535

13,4%

308

8,0%

57,6

V ROKOVNIKU

78

3,3%

164

4,1%

204

5,3%

124,4


Slika 3.3.4.

V PRIPRAVI

Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.