Quick links

Paliativna oskrba

NAPOVEDUJEMO

 • 20.10.2017 - varuhinja bo v Termah Čatež nagovorila udeležence 9. konference o demenci, ki jo pripravlja društvo Spominčica.
 • 20.-21.10.2017- namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec Varuha mag. Jure Markič bosta na 9. konferenci o demenci v Termah Čatež udeležencem predavala o izkušnjah Varuha in Državnega preventivnega mehanizma na področju demence. Namestnik Šelih bo predstavil prvo demenci prijazno točko, ki je poleti zaživela pri Varuhu.   
 • 20.-21.2017 - v prostorih Varuha človekovih pravic RS v Ljubljani bo potekalo izobraževanje novih zagovornikov otrok. Zagovorništvo otrok je s spremembo Zakona o dopolnitvah Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B) 29. 9. 2017 po desetih letih izvajanja projekta končno dobilo pravno podlago. Udeležence izobraževanja bo uvodoma nagovorila varuhinja človekovih pravic.
 • 20.10.2017 - varuhinja se bo v Narodnem domu v Mariboru udeležila dobrodelne predstave Življenje je vrednota in kot častna pokroviteljica nagovorila udeležence. Zbrana sredstva bodo namenili otrokom, ki so preboleli raka. Tokratni dogodek bo v mesecu oktobru, ki je posvečen tudi ozaveščanju o raku dojk, izveden v sodelovanju z organizacijo Evropa Donna.
 • 23.10.2017 - namestnik varuhinje  Tone Dolčič in svetovalec Vauha Gašper Adamič Metlikovič se bosta v veliki sejni dvorani Ministrstva za kulturo udeležila 3. seje Sveta Vlade RS za dialog o verski svobodi.
 • 23.10.2017 - namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel bo v prostorih Komisije za preprečevanje korupcije delo Varuha človekovih pravic RS s poudarkom na upravnih zadevah predstavila Svetu za etiko javnih uslužbencev Turčije.
 • 23.-24.10.2017 -  namestnik varuhinje Miha Horvat se bo v Bruslju v Belgiji udeležil mednarodne konference z naslovom Mladi ubežniki in pogrešani otroci brez spremstva v Evropi: v smeri izboljšanja čezmejnega sodelovanja (Young Runaways and Missing Migrant Children in Europe: Towards Improved Cross-Border Cooperation).
 • 24.10.2017 - varuhinja in njeni namestniki, Tone Dolčič, Ivan Šelih in dr. Kornelija Marzel, se bodo udeležili 34. seje Državnega zbora, na kateri bodo obravnavali Dvaindvajseto redno letno poročilo Varuha za leto 2016 in Posebno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. Varuhinja bo poslankam in poslancem predstavila nekaj glavnih poudarkov iz obeh poročil.
 • 25.10.2017 - varuhinja se bo v Austria Trend Hotelu udeležila sprejema ob državnem prazniku Republike Avstrije, ki ga pripravlja veleposlanica nj. eksc. mag. Sigrid Berka.
 • 26.-27.10.2017 - namestnik varuhinje Miha Horvat se bo v Bruslju v Belgiji udeležil letne konference o Evropskem azilnem pravu 2017 (Anuual Conference on European Asylum LAw 2017).
 • 26.10.2017 - Varuh človekovih pravic RS v sodelovanju z Državnim svetom RS vabi na posvet z naslovom Razmišljanja o vprašanjih ob iztekanju življenja, ki bo v prostorih Državnega sveta RS na Šubičevi 4 v Ljubljani ... več o posvetu lahko preberete zgoraj ali na tej povezavi.
 • 26.10.2017 - varuhinja se bo v Emporiumu udeležila dogodka ob izdaji zbornika Skozi oči prekariata: Brez konsenza, ki ga pripravlja Inštitut za študije prekariata. V zborniku so zbrali poglede in mnenja 56 znanih Slovenk in Slovencev o prekariatu.
 • 27.10.2017 - varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalca Varuha Robert Gačnik in Andreja Srebotnik bodo na obisk sprejeli Jožeta Podržaja,  generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

Mednarodna konferenca

Demenci prijazni

Spremljajte nas

Subscribe to newsletter

Please enter your e-mail address for subscribing to our newsletter:
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.