Quick links

NAPOVEDUJEMO

  • 05.10.2015/10:00 – varuhinja bo gostja v etru Radia Europa05
  • 05.10.2015/12:30 – varuhinja bo predavala študentom na Katedri za pediatrijo; Pediatrična klinika Ljubljana, Bohoričeva 2, Ljubljana
  • 05.10.2015/18:00 – varuhinja bo slavnostna govornica na prireditvi ob dnevu učiteljev; Gimnazija Ptuj, Volkmerjeva cesta 15, Ptuj
  • 6.10.2015/8:00 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu mag. Simona Mlinar se bodo sestali z dr. Janvitom Golobom, članom Komisije Državnega sveta za varstvo, delo, zdravstvo in invalide; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
  • 6.10.2015/11:00 - varuhinja in njena namestnica mag. Kornelija Marzel bosta v luči svetovnega dneva brezdomcev, ki bo 10. 10. 2015, na novinarski konferenci spregovorili o ugotovitvah Varuha o brezdomstvu. Pridružil se jima bo predsednik Slovenske mreže organizacij za delo z brezdomnimi osebami Boštjan Cvetič in predstavil Strategijo brezdomstva v Sloveniji; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
  • 6.10.2015/13:00 - varuhinja in njen namestnik Tone Dolčič se bosta sestala z dekanom Pedagoške fakultete izr. prof. dr. Janezom Krekom; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
  • 6.10.2015/18:00 – v okviru projekta Evropsko leto za razvoj, ki ga Knjižnica Otona Župančiča uresničuje skupaj z Varuhom človekovih pravic, se bo zvrstil cikel predavanj. Na uvodnem bo varuhinja spregovorila o Varuhu človekovih pravic skozi čas; Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana, Kersnikova 2, Ljubljana
  • 7.10.2015 – sestali se bodo predstavniki Varuha človekovih pravic RS in Pučkog pravobranitelja Republike Hrvaške in izmenjali izkušnje; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
  • 7.10.2015/9:00 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek se bo udeležil seje Odbora Državnega zbora RS za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na katerem bodo obravnavali Četrto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji.
  • 8.10.2015 – varuhinja bo predvidoma na seji Vlade RS predstavila dvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2014; Vlada RS, Gregorčičeva 20-25, Ljubljana

POROČANJE o otrocih

Sovražni govor

Subscribe to newsletter

Please enter your e-mail address for subscribing to our newsletter:
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.