Quick links

NAPOVEDUJEMO

  • 17.-19.9.2014 - varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek se bosta udeležila konference evropskega dela Mednarodnega združenja ombudsmanov (International Ombudsman Institute Europa), kjer bodo govorili o vlogi ombudsmanov v demokracijah, o njihovi učinkovitosti v državah v tranziciji, o njihovem pomenu za razvoj demokratičnega sistema; Talin, Estonija
  • 17.-19.9.2014 – namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak se bosta udeležila konference Mreže ombudsmanov jugovzhodne Evropek (Mreže ombudsmana za djecu Jugoistične Evrope) – CRONSEE; Beograd
  • 17.9.2014/19:00 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se bo udeležila otvoritve Bienala oblikovanja BIO 2014, na kateri sodeluje projekt Stigmarella, katerega častna pokroviteljica je varuhinja človekovih pravic in ki si prizadeva za destigmatizacijo ranljivih skupin. S projektom želijo opozoriti na krivice, ki jo družba dela izključenim in stigmatiziranim in javnost spodbuditi k pogovoru o zamolčanih zgodbah; Galerija SVC, Trg francoske revolucije 3, Ljubljana
  • 18.9.2014/9:00 – namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalka pri Varuhu Brigita Urh se bosta udeležila medinstitucionalnega posveta Mladi in kriminal – otroci in mladostniki storilci protipravnih oz. kaznivih dejanj; Maribor
  • 21.9.2014/9:00 – namestnik varuhinje Tone Dolčič se bo udeležil pohoda z naslovom Koraki k ozdravitvi ob svetovnem dnevu osveščanja o bolezni kronične mieloične levkemije (KML); Grad Tivoli Ljubljana

Koristni naslovi

How to reach ombudsman?

Potrebujete pomoč Varuha človekovih pravic?

Subscribe to newsletter

Please enter your e-mail address for subscribing to our newsletter:
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.