Quick links

NAPOVEDUJEMO

 • 20.4.2015 – namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel in svetovalki pri Varuhu Neva Šturm in Mojca Valjavec se bodo udeležile strokovnega usposabljanja zagovornikov pravic ranljive ciljne skupine - delavcev migrantov, beguncev in prosilcev za azil z naslovom Zagovorništvo ranljivih skupin – kaj so prednosti in kako ga še izboljšati. Namestnica bo predstavila pogled Varuha na pravice delavcev, govorila pa bo tudi o tujski problematiki iz perspektive Varuha; Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana
 • 20.4.2015/13:00 – varuhinja bo predavala srednješolskim ravnateljem na XIX. posvetu Društva Ravnatelj. Govorila bo o spoštovanju človekovih pravic v odnosu med šolo, starši in otroci; Hotel Radin, Radenci
 • 20.4.2015/19:00 – varuhinja se bo odzvala vabilu Rotary klub Idrija in ZPM Idrija na skupno srečanje, na katerem bodo govorili o problematiki kršenja pravic otrok in družin v sodobnem času ter kakšne konkretne ukrepe lahko izpeljejo oni sami za zmanjšanje kršitev; Kendov dvorec, Spodnja Idrija
 • 21.4.2015/9:00 – varuhinja bo nagovorila udeležence posveta z naslovom Podoba slovenskih literarnih ustvarjalk v učnih načrtih za pouk slovenščine v osnovnih in srednjih šolah. Predavala bo o tem, ali se pravice lahko delijo na pravice moških in pravice žensk; Cankarjev dom, dvorana Lily Novy, Ljubljana
 • 21.4.2015/9:30 – namestnik varuhinje Jernej Rovšek in Ivan Šelih ter svetovalka pri Varuhu za mednarodne odnose, analize in publikacije Liana Kalčina bodo na obisk sprejeli predstavnike Inštituta za demokracijo in človekove pravice iz Azarbejdžana (AIDHR); Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 21.4.2015/10:30 – varuhinja se bo udeležila konference v okviru projekta Slovenija 2030 z naslovom Spremembe za učinkovito socialno državo; Velika dvorana Predsedniške palače, Prešernova 8, Ljubljana
 • 22.4.2015/16:00 – varuhinja se bo srečala s predstavniki projekta Ne-odvisen.si; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 23.4.2015/10:00 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalci pri Varuhu se bodo srečali z zastopniki pacientovih pravic; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 23.4.2015/19:00 – varuhinja bo gostja v okviru projekta Ne-odvisen.si – Tisti dve besedi; OŠ Trebnje
 • 24.4.2015/11:30 – varuhinja, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalec pri Varuhu Lan Vošnjak bodo sprejeli predstavnike otroškega parlamenta; Sejna soba Varuha, Dunajska 56, Ljubljana
 • 24.4.2015/19:00 – varuhinja bo kot častna pokroviteljica slavnostno nagovorila udeležence svečanosti ob 50. obletnici delovanja Medobčinskega društva za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju Sožitje Maribor; SNG Maribor, Slomškov trg 17, Maribor
 • 26.-29.4.2015 – varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek se bosta udeležila 10. seminarja evropskega združenja ombudsmanov – EOI z naslovom Ombudsmani proti diskriminaciji; Varšava, Poljska

Zgodilo se bo

Sovražni govor

20 let dela Varuha

Subscribe to newsletter

Please enter your e-mail address for subscribing to our newsletter:
Legal information   |   Privacy   |   Contact Made by: Nova Vizija d.d.