Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zaključen javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec generalnega sekretarja za pravna vprašanja

Obveščamo vas, da je na podlagi javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec generalnega sekretarja za pravna vprašanja v Službi generalnega sekretarja Varuha, ki je bil objavljen na spletni strani Varuha človekovih pravic RS in Zavodu RS za zaposlovanje 7. 12. 2017, kandidatka izbrana.

Neizbrani kandidati imajo pravico vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrana kandidatka navedla v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka.

Informacije o natečajnem postopku posreduje Andreja Novak, svetovalka generalnega sekretarja Varuha, tel.: 01 / 475 00 12.

Natisni: