Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zadnji poziv varuhinje za nujno odprtje oddelka za pedopsihiatrično obravnavo otrok


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) že več let opozarja na neprimerno hospitalizacijo otrok, ki imajo težave v duševnem zdravju in so nameščeni v bolnišnicah skupaj z odraslimi.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer še zadnjič poziva k takojšnjemu odprtju in začetku delovanja varovanega oddelka za otroke in mladostnike. Prepričana je bila, da bo oddelek do izteka njenega mandata 23. februarja začel delovati, saj so bila že lani zagotovljena finančna sredstva, urejene prostore pa je bilo mogoče videti tudi v televizijskem prispevku. Varuhinja ocenjuje, da so potekli vsi razumni roki za začetek izvajanja dejavnosti, ki je po mnenju stroke kot tudi po našem mnenju nujno potrebna. S tem Ministrstvo za zdravje (MZ) in Univerzitetna psihiatrična klinika (UPK) Ljubljana kršita pravice otrok iz 56. člena Ustave RS in načela dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic.

Varuhinja človekovih pravic je s sodelavci že v letu 2016 opravila več sestankov s pristojnimi, ponovila svoja priporočila in se seznanila z ovirami, da bi končno organizirali poseben zaprti oddelek za pedopsihiatrično obravnavo otrok. Dogovorjeno je bilo, da bo Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana (UPK Ljubljana) prenovila del svojih prostorov in jih opremila v skladu s strokovnimi zahtevami za delo z otroki. Varuh je dogajanje ves čas skrbno spremljal in si prizadeval za čimprejšnjo uresničitev.

Ministrstvo za zdravje (MZ) je oktobra 2017 pojasnilo, da so prostori za vzpostavitev varovanega psihiatričnega oddelka za otroke in mladostnike v okviru UPK Ljubljana, prenovljeni, Zdravstveni svet pa je na seji septembra 2017 odobril začetek izvajanja programa. Takratna ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je varuhinjo na srečanju novembra 2017 seznanila, da so finančna sredstva zagotovljena in da je začetek financiranja in izvajanja programa načrtovan 1. 12. 2017. Financiranje je bilo za leto 2017 zagotovljeno z Aneksom številka 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017 ter za leto 2018 s sprejetjem Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018.

Kljub zagotovitvi finančnih sredstev varovani oddelek za otroke in mladostnike do danes še ni začel delovati. Težava naj bi bila v zagotovitvi ustreznega kadra. Reševanje problematike je Varuh ves čas spremljal, opravil septembra in oktobra 2018 nekaj sestankov na MZ, o problematiki smo se pogovarjali tudi z ministrom za zdravje Samom Fakinom novembra 2018. Po zadnjih informacijah MZ se program še ni začel izvajati. Del krivde za to je mogoče pripisati tudi UPK Ljubljana, ki je sicer zagotovila prostore, vendar pa ni uspela zagotoviti ustreznega kadra oziroma kadra, ki bi lahko zagotavljal dežurno službo.

Varuhinja človekovih pravic pričakuje, da bosta Ministrstvo za zdravje in Univerzitetna psihiatrična klinika javno pojasnila razloge za opisano stanje in objavila končni datum začetka izvajanja programa.

Natisni: