Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vodja DPM med drugim o položaju starejših na konferenci o spremljanju pravic določenih skupin oseb z odvzeto prostostjo

Namestnik varuha in vodja slovenskega Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih je na konferenci z naslovom Spremljanje pravic določenih skupin oseb, ki jim je odvzeta prostost (Monitoring the rights of specific groups of people deprived of their liberty) predstavil položaj starejših oseb v domovih za starejše in zavodih za prestajanje kazni zapora. Izpostavil je težave, s katerimi se soočajo domovi za starejše zaradi pomanjkanja kapacitet in osebja. Opozoril je tudi, da si institucija Varuha človekovih pravic RS (Varuh) že nekaj časa prizadeva za boljši položaj zaprtih oseb, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti potrebujejo dodatno pomoč pri zadovoljevanju osnovnih življenjskih potreb v obliki nege ali socialne oskrbe v času prestajanja kazni zapora, da se zagotovi spoštovanje njihove osebnosti in dostojanstva.

Konferenca je potekala 5. in 6. oktobra 2022 v Strasbourgu v Franciji. Zbrali so se predstavniki več državnih preventivnih mehanizmov (DPM), strokovnjaki in predstavniki mednarodnih organizacij in civilne družbe iz regije Sveta Evrope. Namen konference je bila ponuditi pomoč DPM-jem pri obravnavi ključnih vprašanj, s katerimi se srečujejo pri izvajanju mandata, s poudarkom na posebnostih spremljanja pogojev pridržanja in obravnave posebej ranljivih oseb, ki jim je odvzeta prostost. Med te osebe spadajo otroci in mladostniki, starejši ljudje, ženske, migranti in manjšine.

Udeleženci konference so med drugim razpravljali o načinih dela DPM-jev med preventivnimi obiski. Posebej so se posvetili obravnavi različnih težav, ki se ob tem pojavljajo, institucionalnim mehanizmom spremljanja uresničevanja pravic posebnih skupin v različnih državah in morebitnim posebnim pristopom k oblikovanju priporočil DPM-jev.

Konferenca je bila odlična priložnost za izmenjavo pogledov in dobrih praks med predstavniki DPM-jev, mednarodnih organizacij in nevladnih organizacij, da bi  življenjske razmere ranljivih oseb, ki jim je odvzeta ali omejena prostost, bile boljše. Preprečevanje mučenja ter nečloveškega in ponižujočega ravnanja, ki je ključna naloga DPM-jev, namreč zahteva celostni, interdisciplinarni in dolgoročni pristop.

Natisni: