Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja tokrat v Škofji Loki z 22 pobudniki


Varuhinja človekovih pravic je s sodelavci v sredo, 2. 3. 2016, poslovala v Škofji Loki. Pogovarjala se je s pobudniki oziroma pobudnicami, se srečala z županom Škofje Loke mag. Mihom JAšetom in direktorico občinske uprave ter ugotovitve poslovanja predstavila na krajši novinarski konferenci.

Posnetek novinarske konference je dosegljiv tukaj.

Varuhinja je na novinarski konferenci povedala, da je to tretje zunanje poslovanje Varuha človekovih pravic RS letos. V Škofji Loki je bil Varuh nazadnje decembra 2012.  Tokrat je varuhinja skupaj z namestnikoma Ivanom Šelihom in mag. Kornelijo Marzel ter svetovalkami Natašo Bratož, Barbaro Kranjc in Zlato Debevec delala v treh skupinah, pogovarjali so se z 22 pobudniki oziroma pobudnicami.


Dejala je tudi, da se je skupaj z namestnikoma z županom zaradi njegovih drugih obveznosti krajši pogovor opravila že zjutraj ob prihodu, kasneje pa se je sama srečala še z direktorico občinske uprave. Zanimalo jo je, kakšna je stopnja brezposelnosti, saj kaže kakšne narave so problemi v posamezni občini. Župan in direktorica občinske uprave sta varuhinja seznanila še z drugimi vprašanji, povezanimi z delom občine. Povedala sta, da veliko sredstev namenjajo otrokom, urejeni so prevozi otrok, sofinancirajo vrtce. Tudi v občini Škofja Loka primanjkuje pediatrov, relativno dobro naj  bi bilo poskrbljeno tudi za invalide. Župan je varuhinjo seznanil, da so imeli nekaj deložacij, nimajo pa bivanjskih enot. Varuhinja je na novinarski konferenci še povedal, da je bila tudi tu opozorjena na reze države v finančna sredstva za delovanje občin. Kot drugje pa je tudi tu pereče dolgotrajno sprejemanja občinskih prostorskih načrtov (OPN) s strani države, kar hromi napredek in razvoj občin.

Varuhinja je še povedala, da so v zvezi z delom občine dobili samo eno pobudo, z vsebino katere so seznanili direktorico občinske uprave. Nadalje so varuhinja in njena namestnika orisali nekatere primere, s katerimi so se srečali ob poslovanju. Največ je bilo primerov iz katerih se je zrcalila osebna stiska ali zaradi socialnih razmer ali zaradi nasilja.

Seznanili so se tudi s primeri iz delovnih razmerij,  neplačevanja prispevkov, problematiko veriženja podjetij oziroma ustanavljanja novih na pogorišču starih ter vprašanjem uveljavljanja terjatev v stečajni masi. Naleteli so tudi na primer neupoštevanja pokojninske dobe brez dokupa, v zvezi s čem je Varuh že vložil zahtevo za oceno ustavnosti. Srečali so se tudi s primeri dolgotrajnih sodnih postopkov, nezaupanja v sodne odločitve ter nezaupanja v delo odvetnikov in vprašanja nazora njihovega dela. Seznanili so se tudi s primerom neuspelega odpisa dolgov, z vprašanjem zasebnih lastnikov etažne lastnine v odnosu do upravnikov ter dali nekaj pojasnil v zvezi s sodnimi in izvršilnimi postopki.Natisni: