Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja na spoznavnem srečanju z generalnim direktorjem RTV-ja


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v sredo, 19. 7.2017, sestala z generalnim direktorjem RTV Slovenija Igorjem Kaduncem. Poleg varuhinje so se srečanja udeležili tudi njen namestnik Miha Horvat, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalec Varuha Gašper Adamič Metlikovič.

Generalni direktor nacionalne medijske hiše je sogovornike pri Varuhu seznanil s prvimi tremi meseci dela. Enega največjih izzivov vidi v oblikovanju ustreznega položaja nacionalne medijske hiše v dobi hitrega tehnološkega in medijskega razvoja.

Z varuhinjo sta se dotaknila kriterijev in meril za poročanje ter njegovih jasnih sporočil o mejah dopustnega in sprejemljivega. Varuhinja je izrazila zadovoljstvo s poročanjem RTV o vsebinah in delu Varuha, spomnila pa je na nujno občutljivosti pri poročanju o otrocih in na smernice za poročanje o njih, katerim RTV praviloma sledi.

Generalnega direktorja RTV je seznanila še z nekaterimi vsebinami dela pri Varuhu, ki zadevajo nacionalno medijsko hišo, med drugim je omenila primere pritožb v zvezi s mobingom na delovnem mestu in primere prekarnih zaposlitev zunanjih sodelavcev RTV-ja. Slednje se po zagotovilih Igorja Kadunca pospešeno ureja, prav tako pa z vso resnostjo sproti pristopa k reševanju primerov trpinčenja znotraj hiše.

Dotaknili so se tudi problematike verskega programa na radiu, o čemer je pobude prejel tudi Varuh. Generalni direktor problem že obravnava in išče ustrezno rešitev.
Predstavil je tudi sodelovanje z varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev ter pojasnil usmeritve na področju regionalnih programov.

Natisni: