Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh v Murski Soboti o pomenu učinkovitega urejanja področja osebne asistence

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes obiskal Zavod osebna asistenca Pomurja in se srečal z njegovima predsednikoma Marijo Bačič in Stankom Novakom ter strokovnimi delavci. Dobri dve leti po uveljavitvi Zakona o osebni asistenci (ZOA) je namreč Vlada RS nedavno v Državni zbor RS poslala novelo, s katero naj bi odpravili pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi. Sogovorniki so varuhu predstavili svoj pogled na problematiko in osvetlili težave s katerimi se srečujejo pri izvajanju osebne asistence. Med drugim so povedali, da ima Mestna občina Murska Sobota, ki sofinancira 90 odstotkov vseh njihovih programov, velik posluh za delovanje regijskega društva paraplegikov, česar pa pri ostalih pomurskih in podravskih občinah ni opaziti.

Osebna asistenca je nabor storitev, ki omogočajo neodvisno in kakovostno življenje ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega. Do nje je po veljavnem ZOA upravičena oseba, ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev. Na novelo je svoje pomisleke in pripombe podal tudi Varuh človekovih pravic. Peter Svetina je v pogovoru s predstavniki Zavoda in Marijo Bačič z Zveze Sožitje dejal, da so bile nekatere upoštevane, ne pa vse.

Izpostavil je na primer vprašanje nesorazmernega zmanjševanja števila ur osebne asistence posameznikom, ki so vključeni tudi v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji in nekatere druge storitve. Zakon bi po mnenju Varuha moral natančneje opredeliti tudi okoliščine, kdaj in kako lahko upravičenec do osebne asistence izgubi pravico, oziroma se mu omeji, oziroma lahko izvajalec odkloni izvajanje osebne asistence pri konkretnem uporabniku, če uporabnik pravico zlorablja, kot recimo v primeru upravičenca, ki je nasilen do izvajalca osebne asistence. Predlagana novela uveljavlja tudi obvezno ponovno oceno upravičenosti do osebne asistence, po kateri lahko pride tudi do zmanjšanja obsega osebne asistence, kljub temu, da se okoliščine na strani uporabnika ne izboljšajo. Novela namreč ne spreminja ne definicije osebne asistence pa tudi ne storitev osebne asistence, hkrati pa smo prejeli pojasnila Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se predvideva sprememba ocenjevalnega orodja za ugotavljanje upravičenosti do osebne asistence (Zoja). Navedeno je lahko po mnenju varuha poseg v pravice, ki so že priznane s pravnomočno in dokončno odločbo, kar lahko predstavlja tudi poseg v že pridobljene pravice.

Natisni: