Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina z ministrom Cigler Kraljem obiskal dom starejših občanov Nova Gorica

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj sta obiskala Dom starejših občanov (DSO) Nova Gorica. Po umirjanju epidemije koronavirusne bolezni, sta se seznanila z delovanjem doma, ki ima s svojimi enotami nekaj več kot 800 uporabnikov, za katere skrbi 235 zaposlenih. S pravočasnimi ukrepi, kljub bližini meje z Italijo, ki je bila eno večjih žarišč te bolezni, so preprečili okužbe stanovalcev in zaposlenih. Dom so za zunanje obiskovalce zaprli že 24. februarja, težav z zaščitno opremo niso imeli, saj so pravočasno poskrbeli za naročila, kot so povedali pa so odlično sodelovali tudi z regijskim štabom. Varuh in minister sta pohvalila ustrezno organiziranost vodstva doma, ki ga vodi Bojan Stante, njegovih sodelavcev in vseh, ki so skrbeli za to, da lahko danes na dom in organiziranost Goriške regije v času epidemije gledamo kot na primer dobre prakse.

Direktor DSO Nova Gorica Bojan Stante je poudaril, da zgodbe, ki smo jih v Sloveniji doživljali v zadnjih dveh mesecih v povezavi z domovi za starejše in koronavirusno boleznijo, niso črno-bele. »Nam je virus uspelo zajeziti, kar je psihološko zelo pomirjajoče delovalo na stanovalce in zaposlene, zato se z dodatnimi težavami, z izjemo stisk zaradi pomanjkanja socialnih stikov z zunanjim svetom, nismo srečevali. Je pa dejstvo, da bo virus še nekaj časa med nami, zato se je za morebitni novi val treba ustrezno pripraviti, saj se podobni scenarij, kot smo ga doživljali ponekod po Sloveniji, ne sme ponoviti,« je poudaril Stante. 

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je z njim strinjal in dodal, da je epidemija še dodatno pokazala na krhkost in sistemsko neurejenost dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, ki ga že leta obremenjujejo pomankanje kadrovskih in finančnih virov, dolge čakalne vrste (v primeru Nove Gorice je ta tri leta) in pomanjkanje ustreznih možnosti za dostojno oskrbo v domačem okolju. Dotaknil se je bolnišničnega zdravljenja, za katerega meni, da mora biti vedno na voljo vsem. »V domu za starejše so stanovalci doma, kot če bi živeli v lastni hiši ali stanovanju. Domovi niso negovalne bolnišnice, so nastanitvene institucije. Vsakdo ima pravico do zdravljenja v bolnišnici, ne glede na to kje zboli. Če oboleli s COVID-19 z domov za starejše niso imeli te možnosti, je to neetično in diskriminatorno. Na marsikaterem področju si država za spopadanje z virusom zasluži odliko, a tu smo padli na izpitu. Naslednjega ne smemo,« še poudarja Svetina. »Starost ni bolezen, temveč je stanje, imejmo to v uvidu, ko bomo snovali prihodnje ukrepe,« še poudarja varuh, ki je opozoril na pomen deinstitucionalizacije in skrbi v skupnosti.

Za več dnevnih centrov in stanovanjskih skupin se je zavzel tudi direktor, ki je ministra Cigler Kralja opozoril tudi na nujnost vzpostavitve enot za osebe z demenco, ki je v starosti velik problem. »Na vse faze demence imamo trenutno žal en sam odgovor, to so varovani oddelki. Obstoječi standardi in normativi so popolnoma nečloveški. Potrebujemo dislociranje enote z nekaj več kadra, z zelenimi površinami, kjer se bodo dementni lahko sprehajali in lažje dihali,« še meni Bojan Stante.

Pritrdil mu je tudi varuh, ki se je zavzel za celovito ureditev področja dolgotrajne oskrbe. »V središču reform mora biti sistem socialne oskrbe, ki daje prednost individualni podpori, a hkrati spodbuja polno vključevanje starejših v skupnost,« poudarja Svetina. Kot je dejal je skrajni čas, da država vzpostavi dostopen, učinkovit in finančno vzdržen sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo temeljil na socialni pravičnosti in medgeneracijski solidarnosti. Zavedati se je treba, da se ne podaljšuje le pričakovano trajanje življenja in da se tem povečuje število ljudi, ki bodo potrebovali storitve dolgotrajne oskrbe, temveč, da se sočasno zmanjšuje delež delovno aktivnih, torej tistih, na katerih temelji izvajanje teh storitev«, meni Peter Svetina. Opozoril je še, da je za morebitni novi val epidemije treba najti kar se le da učinkovit način, da se prepreči takšno širjenje okužb, kot smo jim bili priča nekaterih DSO-jih v zadnjih dveh mesecih.

Na domskem dvorišču sta se varuh in minister kratko pogovorila tudi s stanovalci, ki so se danes prvič nekoliko bolj svobodno družili. Povedali so, da so bili večinoma zadovoljni z domsko oskrbo v času trajanja ukrepov ob epidemiji, da pa so pogrešali predvsem neposredne stike s svojci, druženje in svojo vsakdanjo rutino.

 

 

Natisni: