Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Vsakršno nasilje nad ženskami moramo obsoditi, prijaviti in sankcionirati.«

Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, ki ga obeležujemo 25. novembra, varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da je vsakršno nasilje nad ženskami in deklicami nesprejemljivo in pomeni hudo kršitev človekovih pravic. Potrebno je zavedanje, da je za nasilje vedno odgovorna oseba, ki nasilje povzroča, ne glede na to, kaj je žrtev rekla, storila ali ni storila. »Nasilje ni osebna težava posameznice in ni stvar zasebnih ali družinskih odnosov, ampak je nedopustno in kaznivo dejanje, ki ga ne smemo le nemo opazovati. Zato pozivam vse, ki v svoji okolici zaznate ali opazite nasilno vedenje, da se nanj odzovete in ga prijavite. Pojav nasilja je namreč odvisen od tega, kako družba nanj reagira. Če tako vedenje obsodimo in sankcioniramo, ga s tem zmanjšujemo in ustavljamo. Če pa ga toleriramo, minimaliziramo ali spregledamo, pa nasilnežem dajemo dodatno moč,« opozarja varuh Peter Svetina.

Za preprečevanje in naslavljanje nasilja je zelo pomembna tudi podpora žrtvam v postopkih. Okrepiti je treba družbeno okolje, v katerem bodo žrtve o svojih mukah upale spregovoriti in bodo v pristojnih institucijah tudi slišane in dobile podporo. »Na načelni ravni imamo v Sloveniji sicer zelo dobro urejeno zakonodajo glede preprečevanja nasilja nad ženskami in nasilja v družini. Vendar samo zakonodaja ni dovolj, pomembno je stalno usposabljanje zaposlenih, ki se srečujejo z nasiljem. Iz obravnavanih pobud opažamo, da niso vsi deležni enake kakovosti storitev institucij v vseh primerih prijavljenega nasilja. Že več let opažamo tudi nekonsistentnost različnih organov pri izvajanju ukrepov za zaščito žrtev in tudi pri delu s povzročitelji nasilja. Zaposleni na policiji, pravosodju, centrih za socialno delo morajo delovati kot uglašen orkester, da bodo postopki hitri, storilci pa bodo za svoja dejanja kaznovani,« poudarja varuh.

Varuh človekovih pravic pozdravlja tudi nedavno pripravljeno prvo poročilo skupine strokovnjakov Sveta Evrope za ukrepanje proti nasilju nad ženskami (GREVIO), ki ocenjuje uresničevanje Istanbulske konvencije v Sloveniji. »Gre za pomemben mehanizem varstva človekovih pravic, ki osvetljuje stanje v naši državi in nas opozarja, kje so potrebne še izboljšave in kako še moramo ukrepati za ustrezno zaščito pred nasiljem nad ženskami. Pristojne organe pozivam, da sprejmejo strategijo, ki naslavlja vse oblike nasilja nad ženskami, ter preučijo vsa priporočila GREVIO in čim prej sprejmejo ukrepe za njihovo uresničitev,« je ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami še zapisal varuh človekovih pravic.

Natisni: