Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina podprl projekt socialnega vključevanja invalidov o možni pomoči za samostojno življenje

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je 8. 10. 2020 v Mariboru udeležil predstavitve projekta na področju razvoja in preizkušanja storitev socialnega vključevanja invalidov S teboj lahko. Z njim bo Varstveno delovni center (VDC) Polž Maribor s partnerji iskal rešitve, kako omogočiti ljudem z različnimi invalidnostmi samostojno življenje. V praksi bodo skušali ugotoviti, kakšno pomoč pri tem potrebujejo invalidi, njihove ugotovitve pa bodo kasneje služile za oblikovanje sistemske rešitve na državni ravni.

Varuh je na predstavitvi spomnil, da je le nekaj več kot tretjina vseh oseb z motnjo v duševnem razvoju v Sloveniji vključenih v varstveno delovne centre, ostali pa so doma. "Tako lahko tudi njim omogočimo, da pridejo do kakovostnih storitev. To je ogromen korak, da gremo iz institucij in nudimo ljudem pomoč tam, kjer živijo," je ocenil varuh Svetina.

"Vključujoča družba smo toliko, kolikor uspemo zagotoviti vsem članom skupnosti enakovredne in enakopravne pogoje bivanja in življenja," je na predstavitvi projekta povedala direktorica VDC Polž Jasmina Breznik. S projektom, ocenjenim na 1,3 milijona evrov, želijo omogočiti enakopravno vključenost v družbo tudi ljudem z različnimi motnjami. Velikokrat ti namreč ne potrebujejo stalne pomoči, ampak le v določenih trenutkih in situacijah, ko pa je ta pomoč ključnega pomena. Na primer ko bi radi obiskali kulturno prireditev, pa ne morejo tja sami, je pojasnila.

Ciljne skupine projekta so osebe z motnjami v duševnem razvoju, z avtističnimi motnjami, gluhi, slepi, ljudje z možgansko poškodbo ali okvaro in težje gibalno ovirani, ki se zaradi invalidnosti ne morejo sami vključevati v družbo in si zagotavljati socialne varnosti.

Ljudje, ki jim bodo nudili podporo, bodo laiki, saj za to ne potrebujejo strokovne izobrazbe, ampak je ključno, da so geografsko blizu uporabniku in mu tako lahko hitro priskočijo na pomoč. "Za to človek ne potrebuje posebne izobrazbe. Pomembno je, da je pripravljen nuditi svoj čas in pomoč," je pojasnila Breznikova. V okviru projekta je predvidenih tudi pet novih zaposlitev.

V projekt bo v dveh letih vključenih 53 uporabnikov iz Maribora in okolice ter iz Zasavja, ki si želijo samostojnega bivanja. Poskušali bodo ugotoviti, kakšne oblike pomoči potrebujejo, in usposobili skupno okoli 150 ljudi iz lokalnega okolja, ki bi jim lahko takšno pomoč nudili. "Mogoče nekaj ur tedensko, da pride nekdo in pomaga, na primer pri čiščenju stanovanja, nakupu v trgovini ali dvigu denarja na bankomatu. Vse to so podporne storitve, ki omogočijo posamezniku, da živi čim dlje v domačem okolju," je pojasnila Breznikova.

 

Natisni: