Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Odgovor na dolgoživo družbo ni povečanje zmogljivosti v institucijah.«

V okviru rednih srečanj z nevladnimi organizacijami je varuh človekovih pravic Peter Svetina pred mednarodnim dnevom starejših, danes 30. septembra 2021, obiskal Dnevni center aktivnosti za starejše Ljubljana (Center). V Mestni občini Ljubljana deluje devet takih centrov, njihovo poslanstvo pa je krepitev in ohranjanje samostojnosti ter telesnega in duševnega zdravja starejših ter podpora pri vztrajanju v lastnem domačem okolju. Varuh človekovih pravic je izpostavil, da je starejše treba vključevati v odločanje o njihovih pravicah in načinu življenja in jih ne pokroviteljsko odrivati pod krinko zmanjšanih psihofizičnih sposobnosti ali drugih oviranosti. »Potrebno je novelirati socialno zakonodajo in ne le čakati, da bo vse rešil zakon o dolgotrajni oskrbi. Odgovor na dolgoživo družbo ni povečanje zmogljivosti v institucijah, pač pa je treba narediti korak v smeri deinstucionalizacije. Nesprejemljivo je, da so mnogi v najrazličnejših ustanovah, čeprav bi lahko dostojanstveno živeli v domačem okolju. Starejšim je treba omogočiti, da se sami odločijo, v kolikšni meri potrebujejo zaščito in skrb, da to zanje še pomeni kakovost življenja. Ugotavljamo, da primanjkuje ustreznih služb, ki bi nudile podporo ljudem, ki želijo prebivati v domačem okolju, pa brez dodatne oskrbe in pomoči ne zmorejo več živeti sami. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pozivamo, da končno začne izvajati deinstucionalizacijo in ne zgolj decentralizacije obstoječih institucij,« poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Katja Krivec,  vodja Centra aktivnosti za starejše Ljubljana je povedala, da posameznike podpirajo k samostojnemu odločanju o lastnem načinu življenja, posebno pozornost pa namenjajo krepitvi tistih sposobnosti uporabnikov, ki so potrebne za obvladovanje vsakodnevnih nalog in pomagajo pri ohranjanju socialnih stikov ter s tem k preprečevanju osamitve in samoosamitve.  V njihovem okrilju deluje sedem centrov, pri njihovih aktivnostih, izobraževanjih in delavnicah pa jim pomaga 300 prostovoljk in prostovoljcev, večina je sicer njihovih članov.

Marjan Sedmak, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana, pa je izpostavil, da je v mestih veliko povpraševanja po preživljanju časa v dnevnih centrih. Opažajo, da so se stiske med starejšimi povečale, da je veliko starejših v mestih osamljenih in da jim taki centri pomenijo neko varno točko. Tako si njihovi člani in članice širijo socialno mrežo, tkejo prijateljstva, raznorazne aktivnosti pa jim omogočajo zavedanje, da so kljub jeseni svojega življenja še vedno zelo pomemben del družbe. V dnevnih centrih aktivnosti za starejše se zavzemajo za ureditev skupnostne skrbi in tako starejšim omogočiti izbiro, ali želijo živeti v domačem okolju ali v ustrezni ustanovi.

Sogovorniki so se strinjali, da je za starejše treba sprejemati takšne ukrepe in rešitve, ki jim bodo tudi v starosti zagotavljali dostojanstvo in spoštovanje njihovih pravic.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je ob zaključku obiska pogovoril tudi z uporabniki dnevnega centra, ki so ga seznanili s svojimi težavami in izrazili zadovoljstvo z dnevnim centrom.

 

 

Natisni: