Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina na Malti o pomembnosti spoštovanja načela dobrega upravljanja

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je med 31. oktobrom in 1. novembrom 2023 sodeloval na mednarodni konferenci o pomembnosti spoštovanja načela dobrega upravljanja v poslovanju, ki je v organizaciji Parlamentarnega ombudsmana Malte potekala v Valletti. Udeleženke in udeleženci so razpravljali o vlogi instituta ombudsmana pri varovanju pravic prebivalcev, ki se je v kompleksnem svetu razvila daleč preko svojih tradicionalnih meja. »Naša dolžnost presega zgolj reševanje vprašanj ljudi, ki menijo, da so jim kršene njihove pravice, temveč moramo obravnavati tudi sistemske krivice in širša socialna oz. družbena vprašanja, katerih cilj mora biti zaščita dostojanstva vsakega človeka,« je dejal varuh Svetina.

Izpostavil je, da mora za učinkovito služenje ljudem vsak ombudsman delovati po načelih transparentnosti, pravičnosti, objektivnosti, nepristranskosti in empatije. Poudaril je pomen proaktivnega komuniciranja, še posebej z ranljivimi skupinami. »Če bomo okrepili glas marginaliziranih skupin, bomo lažje spodbudili reforme in zgradili družbo, ki ne pozablja na nikogar,« je dejal. Dodal je, da mora biti proaktivnost stalna zaveza, komunikacija pa dvosmerna. »Redna posvetovanja oz. dialog z organizacijami civilne družbe so izjemno pomembna, prav tako pa neposreden stik z ljudmi na terenu, za katerega se zdi, da se v dobi tehnološkega napredka in širše uporabe digitalnih tehnologij vse bolj umika v ozadje. V tej luči je Svetina predstavil tudi t. i. Varuhove kotičke v slovenskih občinah. Z njihovo pomočjo se želi institucija slovenskega Varuha približati čim širšemu krogu ljudi v okolju, v katerem živijo, še posebej tistim, ki morda nimajo dostopa do spletnih virov ali jim digitalno poslovanje povzroča težave.

V svojem govoru se je varuh Svetina dotaknil tudi pomena spoštovanja odločitev in priporočil ombudsmanov s strani oblasti. Kot je dejal, ne sprejema izgovorov politike, da določenih pravic ne uresniči zgolj zaradi visokih stroškov. Kot primer je navedel (ne)dostopnost objektov in storitev za invalide ter dodal, da zakon sicer predvideva, da bi morale biti vse stavbe v javni rabi za invalide prilagojene do leta 2025, a da ima Slovenija na tem področju še obilo izzivov. »Nosilci oblasti so dolžni dosledno spremljati uresničevanje zastavljenih ciljev in spoštovati vse roke iz veljavne zakonodaje. S tem se kaže ne le njihov odnos do ene najbolj ranljivih skupin, ampak tudi do pravne države,« je dejal Peter Svetina in dodal, da zato Varuh človekovih pravic Republike Slovenije to področje aktivno spremlja. Ugotavlja namreč, da stanje ni optimalno, ponekod je celo kritično, kar je po besedah slovenskega varuha nesprejemljivo za vsako razvito državo.

Sicer pa se je varuh dotaknil tudi drugih izzivov – od umetne inteligence do podnebne krize in kolege ombudsmane pozval, da se z njimi na svojih področjih aktivno spoprimejo in spodbudijo spremembe na bolje. »Le tako lahko oblikujemo prihodnost, v kateri so pravice vsakega človeka spoštovane in zaščitene; kjer noben glas ni preslišan in v katerem pravičnost ni privilegij, ampak ob rojstvu zagotovljena pravica«. Dodal je še, da le s skupnimi prizadevanji lahko ustvarimo družbo, ki je poštena, pravična in vključujoča. Skrb za sočloveka s sočutjem in pozornostjo namreč po mnenju Svetine ustvarja pogoje za kakovostno življenje celotne skupnosti.

Udeleženke in udeležence konference sta nagovorila tudi predsednik malteške vlade Robert Abela in parlamenta Angelo Frrugia, uradno večerjo pa je gostil predsednik republike dr. George Vella. Varuh Svetina je opravil tudi bilateralne pogovore, med drugim z gostiteljem konference, malteškim ombudsmanom Josephom Zammitom McKeonom.

Natisni: