Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina na konferenci ob 15. obletnici vzpostavitve armenskega ombudsmana

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je 26.  in 27. novembra 2019 v Erevanu udeležil mednarodne konference ob 15. obletnici delovanja Varuha človekovih pravic Armenije. Obe instituciji namreč povezuje dolgoletno sodelovanje, saj je Armenija povzela in s pomočjo slovenskih kolegov vzpostavila Državni preventivni mehanizem v državi.  Na posebno povabilo armenskega ombudsmana Armana Tatoyana in pod pokroviteljstvom predsednikov vlade, Nikola Pashinyana, in parlamenta, Ararata Mirzoyana, se je varuh Svetina z udeleženci konference iz tujih držav pogovarjal o izzivih, s katerimi se pri svojem delovanju soočajo institucije, pristojne za varovanje človekovih pravic. Konferenca se je osredotočila tudi na vsebine s področij svobode govora in preprečevanja sovražnega govora, otrokovih pravic - predvsem na področju zdravstva in sociale ter pravic žensk. Udeležilo se jo je okrog 150 ombudsmanov oz. njihovih namestnikov ter predstavnikov drugih institucij s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so poudarili predvsem pomembnost enakosti pred zakonom za vse in na vseh področjih. Strinjali so se, da je to poseben izziv za države in njihove vlade.

V razgovorih s kolegi iz tujine se je varuh Svetina zavzel za krepitev vloge nacionalnih institucij za človekove pravice ter ob tem poudaril tudi pomen njihove finančne neodvisnosti in delovanja po t. i. Pariških načelih. Po njegovem mnenju namreč lahko svoje naloge učinkovito opravljajo le, če so neodvisni od institucij, ki jih nadzorujejo. Kolegom je predstavil slovenski institut varuha človekovih pravic in dejal, da je to področje v Slovenji relativno dobro urejeno, a da izzivov na mogih področjih kljub temu ne manjka, na kar Varuh konstantno opozarja Vlado Republike Slovenije in druge nosilce javnih pooblastil. Kot je dejal, je na področju človekovih pravic potrebna stalna pozornost, saj vsaka kršitev pravic posameznika zaznamuje in vpliva na njegovo življenje.

V razpravi o svobodi govora in sovražnem govoru so se udeleženci konference strinjali, da je zaradi hitrega razvoja sodobnih tehnologij svetovni splet eno izmed vse bolj izpostavljenih področij. Ugotavljali so, da pravica do svobode govora pogosto trči v sovražni diskurz. Po mnenju slovenskega varuha Svetine je zato izjemno pomembna etika javne besede in ozaveščanje o pasteh, ki jih prinašajo sodobni načini komuniciranja. Kot je dejal, je svoboda izražanja sicer demokratična pridobitev, vendar je varovana do meja varstva drugih človekovih pravic in svoboščin ter pravic drugih.

Ob nedavnemu mednarodnemu dnevu nasilja nad ženskami in deklicami, so se udeleženci konference dotaknili tudi varovanja pravic žensk, diskriminacije po spolu in drugih vidikov neenakosti s katerimi se srečujejo mnoge države po svetu. Varuh Svetina je ob tem spomnil na pomembnost Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami - t. i. Istanbulske konvencije, s katerim so se države podpisnice zavzele, da nasilje na podlagi spola preganjajo kot kaznivo dejanje ter poudaril, da nasilje ne sme imeti prostora v naši družbi.

Udeleženci konference so govorili tudi o pravicah otrok. Strinjali so se, kako zelo pomembno je, da ima vsak otrok varno otroštvo. Revščina in beda mnogih otrok, ki nimajo ustreznega dostopa do zdravstvenih in socialnih storitev ter ustrezne prehrane je prepogosto dejstvo, zato bi to problematiko morale države in mednarodna skupnost naslavljati bolj odločno in bolj učinkovito. Krepitev socialne zaščite je namreč odločilni dejavnik preprečevanja revščine, kjer bi morale biti blaginja otrok na  prvem mestu odločevalskih agend.

Natisni: