Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina na Danskem o vlogi nacionalnih institucij za človekove pravice pri preprečevanju mučenja in drugega nehumanega ravnanja

Predstavniki nacionalnih institucij za človekove pravice, med njimi tudi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, so se v prestolnici Danske, Köbenhavnu, med 6. in 8. novembrom 2023, na 14. mednarodni konferenci Globalne zveze nacionalnih institucij za človekove pravice (GANHRI) posvečali svoji vlogi pri preprečevanju mučenja in drugega nehumanega ravnanja z ljudmi. »Izmenjava izkušenj med članicami GANHRI, sodelovanje in povezovanje, so zagotovo pomembna dodana vrednost k skupnim prizadevanjem za zaščito pravic in temeljnih svoboščin ljudi, za kar imamo mandat. Še posebej je to pomembno v luči mnogih žarišč po svetu, kjer do mučenja in nehumanega ravnanja že prihaja ali pa v primerih, ki jih s pomočjo našega dela razkrivamo ali preprečujemo v vlogi državnih preventivnih mehanizmov,« poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

V imenu slovenske nacionalne institucije za človekove pravice je s kolegicami in kolegi razpravljal o izkušnjah na tem področju tako v lokalnem kot v mednarodnem okolju. Med drugim je predstavil bogate izkušnje slovenskega Državnega preventivnega mehanizma, ki skladno z opcijskim protokolom proti mučenju in drugemu nehumanemu ravnanju z namenom preprečevanja mučenja in drugega nečloveškega ravnanja obiskuje ustanove, v katerih je ljudem odvzeta prostost. »Prav izoliranost nekaterih posameznikov od zunanjega sveta, na primer v psihiatričnih ustanovah, varovanih oddelkih domov za starejše, kriznih centrih za otroke in mladostnike in podobno, je ključni dejavnik za mogoč pojav različnih ravnanj, ki so v nasprotju s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami,« je med drugim poudaril varuh Svetina. Kot je dejal, si želi krepitve vloge nacionalnih institucij za človekove pravice in državnih preventivnih mehanizmov, predvsem v smislu proaktivnega opozarjanja na morebitne kršitve še preden se zgodijo in ne le zgolj odkrivanja nedopustnih praks.

Poudaril je predanost slovenske nacionalne institucije za človekove pravice k uveljavljanju človekovih pravic, spoštovanju človekovega dostojanstva ter preprečevanju mučenja in drugega nečloveškega ravnanja. »Vselej, še posebej pa v časih nenehnih kriz in žarišč po svetu, je zaveza za ohranjanje dostojanstva slehernika, za življenje brez nečloveškega ravnanja, nujna. V razmerju do oblasti je namreč moč posameznika le tolikšna, kolikor je močna in k človečnosti zavezana skupnost, ki posameznika podpira, in kolikor neodvisno smejo delovati organi nadzora, tudi nacionalne institucije za človekove pravice. Osnovna podstat uspešnega varovanja pravic posameznika pa je vedno in povsod zaveza oblasti, tako na lokalni kot nacionalni ravni, za spoštovanje vladavine prava in drugih demokratičnih postulatov,« je še poudaril varuh Svetina.

Ob robu konference so udeleženke in udeleženci počastili tudi 30. obletnico sprejetja Pariških načel in 75. obletnico sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah. Prav omenjena dokumenta dajeta - poleg še vrste drugih - nacionalnim institucijam za človekove pravice temelje za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin, med njimi tudi pravico do dostojanstva in svobode pred mučenjem in drugim nehumanim ravnanjem.

Varuh Svetina se je med drugim srečal s predstavniki Danskega inštituta za človekove pravice in se z njimi pogovarjal o pomembnosti uveljavljanja človekovih pravic v gospodarstvu, obiskal pa je tudi Veleposlaništvo Republike Slovenije v Köbenhavnu in se srečal z veleposlanikom g. Mihaelom Zupančičem.

GANHRI sicer kot globalna mreža zagotavlja platformo za promocijo človekovih pravic ter podporo delovanju NHRI. Članicam omogoča izmenjavo znanj in medsebojno podporo na številnih področjih za zaščito pravic ljudi. Konferenco v Köbenhavnu so poleg GANHRI-ja pripravili še ukrajinski parlamentarni komisar za človekove pravice (UPCHR), Danski inštitut za človekove pravice (DIHR) in Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR).

Članice GANHRI so ob zaključku konference sprejele deklaracijo, ki ponuja nabor strategij za promocijo in zaščito človekovih pravic ljudi pred mučenjem in drugimi oblikami nehumanega ravnanja

Natisni: