Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: "Kmetijske politike morajo biti snovane brez pretiranega obremenjevanja okolja ali zmanjševanja kvalitete življenja ljudi."

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 1. 10. 2021 na jesenskem kmetijsko-obrtnem sejmu v Komendi, ki ga je pripravil Konjeniški klub Komenda, udeležencem in organizatorjem sejma v otvoritvenem nagovoru poudaril, da je v času, ko so kmetijska proizvodnja, gozdarstvo in ribištvo zaradi podnebnih sprememb pred številnimi izzivi in pritiski, bistveno zavedanje o pomenu skrbi za okolje.

»Okoljska ozaveščenost mora biti vsem jasna smernica, to pogosto poudarjam kot varuh človekovih pravic. S sodelavkami in sodelavci opozarjamo odločevalce na številne pomembne vidike s tega področja - na primer na problematično umeščanje stanovanjskih stavb v kmetijska območja, pa na sobivanje kmetov z drugimi prebivalci, če gre na primer za intenzivno obdelavo zemljišč, kot so hmeljišča, trajni nasadi in podobno,« je dejal.

Varuh  poudarja, da je treba neprestano iskati ravnotežje med različnimi potrebami in kljub gospodarski oziroma kmetijski pobudi ohranjati kvaliteto življenja ljudi. »Vzpostavljanje ravnotežja pa je naloga države in njenih služb, ki morajo pri snovanju kmetijskih politik slediti smernicam trajnostnega razvoja in ne pretirano obremenjevati že tako obremenjenega okolja ali zmanjševati kvaliteto življenja ljudi,« je jasen varuh Peter Svetina. Opozoril je tudi, da je pozornost nujno usmeriti tudi v trajnostno uporabo gozdnih površin.

»Od nas samih je odvisno v kakšni deželi bodo živeli naši zanamci. Če bomo že danes delovali povezano in solidarno, v dobrobit sočloveka in narave pa verjamem, da bodo vsa naša prizadevanja nagrajena. Tudi za prihodnje rodove,« je še dejal varuh Peter Svetina. 

             

Natisni: