Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh sprejel ministrico za pravosodje

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na današnji mednarodni dan človekovih pravic sprejel ministrico za pravosodje mag. Lilijano Kozlovič. V pogovoru sta se dotaknila predvsem uresničevanja priporočil institucije Varuha človekovih pravic na področju pravosodja. Varuh Svetina je sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje ocenil kot zgledno.

Na področju pravosodja institucija Varuha človekovih pravic na splošno zaznava pozitivne premike tako glede sojenja v razumnem času kot glede drugih dejavnosti. Dobre izkušnje ima tudi z odzivi pristojnih pri obravnavi pobud, saj so se redno in pravočasno odzivali na poizvedbe. Kljub temu pa sta se varuh Svetina in ministrica Kozlovič strinjala, da si je treba ves čas prizadevati za kakovostno, pravično, neodvisno in pošteno sodno odločanje. Varuh je pohvalil vse zakonske rešitve, ki krepijo položaj oškodovanca oziroma žrtve kaznivih dejanj in ranljivih skupin.

Sogovornika sta se strinjala, da je na področju človekovih pravic potrebna stalna pozornost, saj vsaka kršitev pravic posameznika zaznamuje in vpliva na njegovo življenje, zato sta se zavzela še za tesnejše sodelovanje med institucijama.

Natisni: