Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh pozdravlja odločitev US o delu zakona o nalogah in pooblastilih policije

Varuh človekovih pravic Peter Svetina pozdravlja odločitev Ustavnega sodišča RS (US) v obliki delne odločbe. Z njo je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo Varuha človekovih pravic RS (Varuh), razveljavilo leta 2017 spremenjeno zakonodajo v zvezi z uporabo tehničnih sredstev policije za optično prepoznavanje registrskih tablic na vozilih v prometu. To pomeni, da policija v sedaj veljavni zakonodaji nima pravne podlage, da bi navedena tehnična sredstva lahko uporabljala in posledično tudi ne kakor koli obdelovala na ta način zbranih osebnih podatkov.

Varuh človekovih pravic opravlja svoje naloge tudi na področju varstva osebnih podatkov (v razmerju do državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil). O tem vsako leto poroča v letnih poročilih. Pri varstvu osebnih podatkov oziroma zasebnosti je bil Varuh v preteklosti že uspešen, npr. s svojo zahtevo za oceno ustavnosti zakonodaje glede osebnih podatkov o zdravljenju pacientov (odločba Ustavnega sodišča številka U-I-70/12-14 z dne 21. 3. 2014).

Poudarjamo, da je tokratna odločitev Ustavnega sodišča delna in da bo to odločalo še o tistem delu Varuhove zahteve za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), v katerem se izpodbija tudi določbe v zvezi z brezpilotnimi zrakoplovi (t.i. droni) in s podatki o letalskih potnikih. Več o Varuhovih zahtevah za oceno ustavnosti lahko najdete tukaj.

Natisni: