Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh podelil nagrade za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je 29. 12. 2021 objavil prvi javni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic. Z njim je želel spodbuditi raziskovalne dejavnosti študentov vseh treh ravni visokošolskega študija na področju človekovih pravic, s poudarkom na proučevanju stanja človekovih pravic v Sloveniji ter implementaciji mednarodnih in evropskih standardov človekovih pravic v slovenski pravni red. Dodatno pa je želel prispevati tudi k uresničevanju druge faze Svetovnega programa za izobraževanje o človekovih pravicah v Sloveniji.

Na natečaj se je prijavilo 9 kandidatk in kandidatov iz Slovenije, ki so v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021 uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v Sloveniji oziroma v tujini. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 29. 9. 2022, v prostorih institucije Varuha nagrajencem podelil priznanja.

Poudaril je, da je natečaj le eden od korakov k spodbujanju raziskovanja vsebin, ki so povezane s spoštovanjem človekovih pravic. »Spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin je osnovna humanistična zavezanost, da sočloveka vidimo in ga spoštujemo v vsej njegovi celovitosti ter ukrepamo, če se kršijo njegove pravice. Da bi to zavezo sploh lahko uresničevali, pa je nujno, da problematike človekovih pravic spoznavamo, analiziramo in se z njimi seznanjamo. Spoznavanje in ozaveščanje o njih je šele prvi korak k vključujoči družbi,« je še poudaril varuh Svetina ob prvi podelitvi nagrad za dela s področja človekovih pravic. Izrazil je upanje, da bo natečaj postal tradicionalen in bodo izobraževalne ustanove študente in doktorande v še večji meri spodbujale k njihovem prispevku k varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. »Čeprav se včasih tako zdi, pravice niso samoumevne. Stoletja bojev in prizadevanj zanje je mogoče v trenutku uničiti, zato je nujno z vsako novo generacijo vrednote, ki jih prinaša poznavanje človekovih pravic, na novo osmisliti in zacementirati v miselni sistem družbe, da se ne zgodi regresija, pač pa zdrav napredek,« je še poudaril varuh.

Vsa prijavljena dela je pregledala strokovna komisija, ki jo sestavljajo namestnik varuha in vodja Centra za človekove pravice Miha Horvata, namestnik varuha dr. Jožeta Ruparčiča in dr. Simona Drenik Bavdek, pomočnica vodje Centra za človekove pravice. Členi komisije so ocenjevali izvirnost teme, celovitost pristopa k obravnavani temi, strokovnost in zahtevnost, relevantnost naloge v smislu obravnavanja aktualnih vidikov človekovih pravic v Republiki Sloveniji in splošno kakovost dela.

Odločili so, da prvo mesto v kategoriji diplomska dela prejme Noemi Kapelj za nalogo Nasilje nad migranti (Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru, 2021). Prvo mesto med prejetimi magistrskimi deli prejme Mihael Leban za nalogo Človekovo dostojanstvo in skrbništvo za odrasle osebe z demenco (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, 2021), drugo mesto Anže Štrancar za nalogo Življenje stanovalcev DSO Ajdovščina v času epidemije covida-19 (Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, 2021), tretje mesto pa Anja Aleksič za nalogo Ženske in otroci – najpogostejše žrtve nasilja in zlorab v družini (Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru, 2021).

Strokovna komisija je kot odlično ocenilo tudi doktorsko delo Neodvisna, nepristranska, odgovorna sodna veja oblasti – steber politične prihodnosti in vladavine prava v Evropski uniji (Evropska pravna fakulteta, Nova univerza, 2021), katere avtorica je Maja Cigoj

Nagrajena dela, ki so jih nagrajenci na prireditvi tudi na kratko predstavili, bodo za javnost predvidoma na voljo v splošni knjižnici Bežigrad v Ljubljani, kjer je Varuh 1. junija 2022 odprl poseben Varuhov kotiček.

Natisni: