Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ob svetovnem dnevu bele palice pozdravil prizadevanja Zveze društev slepih in slabovidnih

Oseba z belo palico vstopa v stavbo

Ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga obeležujemo 15. oktobra in ki simbolizira neodvisnost slepe ali slabovidne osebe in je hkrati opozorilo drugim, da njen uporabnik ne vidi in ima zato posebne potrebe in pravice, varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da je sprejemanje sočloveka ne glede na njegove osebne okoliščine odraz zrelosti družbe. »Vsakdanje življenje z ovirami je vsakodnevni izziv, zato se pri Varuhu zavzemamo, da se slepim in slabovidnim zagotovi pripomočke in prilagoditve, ki jih potrebujejo za čim bolj kakovostno in samostojno življenje. Različne državne institucije spodbujamo, da invalidom omogočijo, da bodo slišani, videni in razumljeni, ne glede na svojo oviranost,« pravi Svetina.

»Vsakomur izmed nas mora biti zagotovljeno, da uresniči svoje potenciale. Učenje in izobraževanje spadata med temeljne človekove pravice in prav z inkluzivnim izobraževanjem so slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom odprta vrata v svet in v samostojno življenje,« poudarja varuh. V instituciji Varuha človekovih pravic menimo, da morajo imeti vse prebivalke in prebivalci enakopraven dostop do informacij v njim razumljivi obliki. »Zavzemamo se, da bo slepim in slabovidnim v medijih omogočen dostop do informacij s sinhronizacijo podnapisov ali z branjem podnapisov s pripomočki. Tudi vsa spletišča državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in oseb javnega prava morajo biti prilagojena tako, da bodo dostopna tudi za osebe z različnimi oblikami oviranosti. S pomočjo prilagoditev lahko pridobivajo številne informacije, se sporazumevajo, izobražujejo, se vključujejo v družbo in so v njej aktivno udeleženi. Brez prilagoditev so odrinjeni na rob in nimajo enakih možnosti«, izpostavlja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Ob tem izraža tudi upanje, da se 'saga' o prejemanju obeh dodatkov – za nego otroka in za pomoč in postrežbo – premika h koncu. »Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nam je sporočilo, da je pripravljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka. Z novelo naj bi se uredila pravica do izplačila dodatka za pomoč in postrežbo za nazaj tudi tistim slepim, ki so bili zdravstveno zavarovani po drugem zavarovancu zavoda oziroma po upokojencu, pa le-tega niso pridobili, ker so starši prejemali dodatek za nego in pomoč. S sprejetjem oziroma uveljavitvijo novele zakona bo dana podlaga ZPIZ-u za odločanje o takšnih zadevah, kršitve pravic tej ranljivi skupini pa odpravljene. Upam, da bo novela čimprej sprejeta. Prav je, da breme za napake organov nosijo organi, ne pa nič krivi ljudje«, poudarja varuh.

Ob mednarodnem dnevu se je še posebej zahvalil in čestital Zvezi društev slepih in slabovidnih, ki je nedavno praznovala stoto obletnico ustanovitve Društva za podporo slepim, ki hkrati pomeni tudi začetek združevanja slepih. »Hvala vsem, ki skrbite za uveljavitev socialne pravičnosti in enakih možnosti ter pogojev za kakovostno in celovito vključitev slepih in slabovidnih v življenje in njihovo okolje,« je še zapisal.

Natisni:

Sorodne novice

- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
20.01.2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je med oktobrom in decembrom 2020 preučil...

Več