Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh nagovoril udeležence konference Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 10. 6. 2022, nagovoril udeleženke in udeležence 2. mednarodne konference Sodobni izzivi dela z mladimi iz ranljivih skupin. Konferenco je pripravil Mladinski dom Jarše v Zdravilišču Radenci.

Poudaril je, da zaščita in skrb mladih iz ranljivih skupin, posebej otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in težavami, ni zgodba, katere mesto v družbi bi bilo v središču pozornosti. »Otroci in mladostniki se zaradi dediščine neustreznih razmer, v katerih so živeli, ali razvojnih težav ne zmorejo prilagajati sistemu, ampak ga iskanju svojega izgubljenega notranjega miru pogosto načenjajo. Zato mora biti sistem, ki jim nudi zaščito, jasno strukturiran, nepodhranjen, prežet s strokovnostjo in obenem s povsem empatično človeškostjo. Skrbeti za ranjene je veliko delo,« je poudaril varuh.

Dodal je še, da mnogi otroci žal nimajo ustreznih okvirjev za razvoj, zato mora v skrb zanje in njihovo zaščito vstopiti država. Varuh človekovih pravic bdi tudi nad tem. Državni preventivni mehanizem med drugim ugotavlja, da vedno več otrok in mladostnikov v strokovnih centrih potrebuje čedalje več pomoči oziroma bolj strukturirano in intenzivnejšo pomoč oziroma terapevtsko obravnavo. Tam zaposleni se pogosto soočajo in obravnavajo različne vrste odvisnosti, motnje v duševnem zdravju, druge težje čustvene in vedenjske motnje, postavljeni pa so tudi pred zahtevne situacije nasilja, ki je lahko usmerjeno navznoter ali navzven.

Državni preventivni mehanizem je zato v svojih poročilih o obiskih strokovnih centrov že pozdravil uveljavitev Zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju. Po tem zakonu imajo ti centri tudi zakonsko urejeno možnost za oblikovanje intenzivnih skupin za otroke in mladostnike, ki potrebujejo intenzivnejšo pomoč oziroma terapevtsko obravnavo. Obenem je DPM pozval Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, naj v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi aktivneje pristopi k reševanju težje problematike, s katero se soočajo strokovni centri ob obravnavi otrok in mladostnikov. Nudi naj jim tudi pomoč pri oblikovanju intenzivnih skupin ter pri oblikovanju programov obravnave v takšnih skupinah, je še priporočil DPM.

»Intenzivni odnosi zahtevajo veliko in še več od vseh, ki vanje vstopajo. Zato, da bi se lahko zaposleni polno posvetili otroku ali mladostniku, ki potrebuje intenzivno pozornost, je nujno, da so skupine manjše. Državni preventivni mehanizem je ministrstvu za izobraževanje zato tudi priporočil, naj skupaj s strokovnimi centri za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami preuči potrebo po spremembi meril, torej normativov, za oblikovanje skupin za te otroke in jih ustrezno spremeni. Pričakujem, da bodo priporočila Državnega preventivnega mehanizma upoštevana« je bil jasen varuh Svetina.

Poudaril je še, da se kaže močna potreba po podaljšani skrbi teh ranljivih otrok in mladostnikov, ko postanejo uradno odrasli, ter potreba po njihovem sistematičnem, postopnem vključevanju v družbo ob podpori ustreznih institutov ter spremljanju njihovega napredka. Nujno je tudi intenzivneje pristopiti k deinstitucionalizaciji in vključevanju teh otrok in mladostnikov v skupnostno skrb. »Na ta način jim bomo omogočili bolj kakovostno življenje,« poudarja varuh.

»Otroci in mladostniki, s katerimi se srečujejo kolegi iz Državnega preventivnega mehanizma pravijo, da jim je v redu tam, kjer so, a večina bi bila raje doma pri svoji družini. Kot družba bomo morali mnogo bolj intenzivno kot doslej nasloviti vprašanja, kako podpreti družine pri skrbi za otroke, da ne gasimo zgolj posledic in da obenem vendarle ne posegamo v integriteto družin,« je še povedal varuh ter dodal, da v skrbi za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami kot družba še nismo izčrpali vseh možnosti, te pa bodo udeleženke in udeleženci spoznavali na dvodnevni mednarodni konferenci.

»Želim vam, da bi vas obravnavane tematike obogatile, vam morda ponudile iskrice za motivacijo pri delu ali ideje za izboljšave in napredek. Želim vam še, da bi s svojim elanom tudi v prihodnje zmogli nuditi podporo tistim, ki bi bili brez vas prepuščeni na milost in nemilost izhodiščem, v katere jih je postavilo življenje,« je še dejal varuh Peter Svetina.


Natisni: