Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na US izpodbija poseg v subvencijo najemnin in zahteva nadzor nad delom sodnikov Okrožnega sodišča v Celju

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v petek, 31. 7. 2015, na novinarski konferenci z namestnikoma mag. Kornelijo Marzel in Ivanom Šelihom predstavila najnovejšo Zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO) in spregovorila o primeru smrti 92-letnega pacienta, nameščenega v Enoti za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo UKC Maribor.

Zvočni posnetek uvoda varuhinje (MP3)

Namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel je predstavila razloge, ki so Varuha napeljali, da je vložil omenjeno zahtevo na oceno ustavnosti, že tretjo letos.

Zvočni posnetek njene predstavitve z dodatnim pojasnilom varuhinje (MP3)

Namestnica je povedala, da vse občine nimajo dovolj velikega fonda t. i. neprofitnih stanovanj in zato tega kljub izpolnjevanju pogojev vsi ne dobijo.
Posameznik je doslej lahko na trgu pridobil stanovanje ter prejel subvencijo v višini razlike med profitno in tržno najemnino, pa tudi subvencijo neprofitnega dela najemnine.

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin pa ukinja dodatno subvencijo do višine priznane neprofitne najemnine. S tem pa tej skupini socialno najšibkejši povzroča dodatne stiske, povečujejo pa tudi možnosti za brezdomstvo.

Namestnik varuhinje Ivan Šelih je predstavil primer kršenja pravic na smrt bolnega

Zvočni posnetek njegove predstavitve z dodatnim pojasnilom na novinarsko vprašanje (MP3)

Ocenil je, da se Okrožno sodišče v Celju v tem primeru ni ustrezno odzvalo na opozorila Enote za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor o resnosti zdravstvenega stanja pacienta in je s tem kršilo njegovo osebnost in dostojanstvo. Ob tem bi lahko govorili tudi o nečloveškem ali ponižujočem ravnanju, je dodal. Pacient je bil telesno popolnoma oslabel in shiran ter umiral od bolezni v zanj neprimernih razmerah. Enota je zato menila, da je nujno, da se varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva ustavi in s tem omogoči, da se umirajoč star človek namesti v kako specialno negovalno ustanovo. Temu je pritrdil tudi Varuh, ko ga je obiskal in urgiral na sodišče.

Varuh je zaradi počasnega ukrepanja sodišča na podlagi 7. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) in prvega odstavka 79.b člena Zakona o sodniški službi (ZSS) predsedniku Okrožnega sodišča v Celju dal tudi pobudo za opravo službenega nadzora, da se preveri, ali je bilo izpolnjevanje sodniške dolžnosti v tem primeru ustrezno. Po prejemu zahtevanega odgovora predsednika sodišča se bomo odločili o morebitnih nadaljnjih ukrepih, je povedal namestnik.

Zvočni posnetek vprašanj novinarjev (MP3)

Natisni: