Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ministru za infrastrukturo predal letno poročilo za leto 2021

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 7. julija 2022, ministru za infrastrukturo mag. Bojanu Kumru na spoznavnem srečanju predal poročilo za leto 2021.

Varuh je ministra opozoril na (ne)dostopnost ustanov, vključno šol, občin in upravnih enot, za gibalno ovirane osebe ter na izgradnjo ustrezne javne infrastrukture. »Še vedno prihaja do zapletov glede dostopa do sodišč za invalide, javnih šol za gibalno ovirane in dolgotrajno bolne učence. Ne samo premagovanje arhitekturnih ovir, ključno je premagati tudi miselne ovire ter zagotoviti ustrezno infrastrukturo, da bo omogočena enaka obravnava vseh oseb v družbi oziroma njihovo socialno vključevanje,« je na srečanju izpostavil varuh Svetina.

Izpostavil je tudi težave v potniškem prometu in ministra opozoril, da se je pred dvema letoma izteklo desetletno prehodno obdobje za zagotovitev enake dostopnosti invalidom do javnega prevoza v cestnem prometu. Ker zlasti v medkrajevnem potniškem prometu enaka dostopnost še ni zagotovljena na ravni, ki jo zahtevata Konvencija o pravicah invalidov (KOPI) in Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), je Varuh glede tega na Ministrstvo za infrastrukturo že naslovil kritiko. Na ministra je apeliral, da naj čim prej sprejmejo takšno ureditev, da bo zagotovitev ustrezno prilagojenih avtobusov eden izmed kriterijev za pridobitev koncesije za izvajanje javnih avtobusnih prevozov. Varuh Ministrstvu za infrastrukturo priporoča tudi, da naj zagotovi pravne podlage in finančne vire za dejansko in učinkovito izvrševanje pravice invalidov do enake dostopnosti javnega prevoza v cestnem prometu.

Natisni: