Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic s predstavniki nevladnih organizacij o skrbi za pravice otrok

Namestnik varuha za otrokove pravice je na srečanje povabil predstavnike nevladnih organizacij s področja otrokovih pravic

Namestnik varuha človekovih pravic dr. Jože Ruparčič, odgovoren za otrokove pravice pri Varuhu človekovih pravic, je danes, 14. junija 2023, na srečanje povabil predstavnike nevladnih organizacij, ki skrbijo za uresničevanje pravic otrok. V izčrpnem pogovoru so se dotaknili številnih tem od duševnega zdravju otrok do revščine, se posvetili medvrstniškem in spletnem nasilju ter načrtovani prenovi učnih načrtov v vrtcih in srednjih šolah.

V luči nedavnega mednarodnega dneva otrok žrtev nasilja so sogovorniki posebno pozornost namenili nasilju nad otroki. »Do nasilja vseh vrst moramo imeti ničelno toleranco. V zadnjih treh letih z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da je nasilje nad otroki v porastu. Žal je pogosto skrito, saj se dogaja za štirimi stenami. Nujno je okrepiti znanje odraslih, ki preko svojega dela prihajajo v stik z otroki žrtvami nasilja. Pomembno je, da prepoznajo nasilje in znajo ukrepati. Nasilje je treba prijaviti in o njem ne molčimo, če ga zaznamo ali zanj izvemo. Moramo se zavedati, da je poleg psihičnega, fizičnega, ekonomskega in spolnega nasilja, oblika nasilja tudi zanemarjanje otrok,« je poudaril namestnik varuha.

Sogovorniki so se strinjali, da je nujno, da se pristojne institucije v primerih nasilja nad otroki odzovejo pravočasno, strokovno in odločno. Nesprejemljivo je, da postopki trajajo nerazumno dolgo, kar žrtvam nasilja še dodatno uničuje otroštvo. »Dolgotrajni sodni postopki so težava, glede katere pri Varuhu stalno poudarjamo, da ima na otroke bistveno bolj negativen vpliv kot na odrasle. Kot zelo kritično ponovno izpostavljamo pomanjkanje kliničnih psihologov in pedopshiatrov,« je izpostavil dr. Ruparčič.

Kot primer dobre prakse učinkovitega medresorskega in medinstitucionalnega sodelovanja v korist otrok so sogovorniki izpostavili Hišo za otroke, ki je svoja vrata odprla lani junija in omogoča zaščito in celostno obravnavo otrok, žrtev najhujših kaznivih dejanj.

Na srečanju je sodelovala tudi dr. Simona Drenik Bavdek, pomočnica vodje Centra za človekove pravice (Center) pri Varuhu, saj je tudi Center aktiven na področju promocije in spremljanja otrokovih pravic. V Centru pripravljajo analizo obstoječega stanja o zaznavanju nasilja v osnovnih in srednjih šolah in o izobraževanju o človekovih pravicah v šolah. »Pri Varuhu smo že lani predlagali, da bi bilo zakonsko treba urediti pregledovanje šolskih torb, saj takšne jasne zakonske podlage ni. Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje zato ponovno priporočamo, da naj se za celotno področje izobraževanja sprejmejo zakonske rešitve, ki bi ustrezno urejale pregled nad tem, kaj učenci vnašajo v šolski prostor, predvsem pa pregled šolskih torb in preizkus prisotnosti nevarnih predmetov, vseh vrst orožja, drog in alkohola. Pričakujemo, da bo naše priporočilo upoštevano,« je poudarila dr. Drenik Bavdek.

Načrtovana prenova šolskega sistema bi morala po mnenju prisotnih okrepiti izobraževanje otrok in mladih o človekovih pravicah in strpnosti ter spoštovanju drugačnih. »Varuh priporoča Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, da v prenovo učnih načrtov vključi tudi strokovnjake za področje človekovih pravic. Prav tako podpiramo predloge strokovnjakov iz Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, da se v šolah uveljavijo rešitve, ki bi otrokom omogočile več gibanja ter da se šolsko delo prestavi nazaj v šole, saj so otroci prepogosto v popoldanskem času preobremenjeni s šolskimi obveznostmi in nalogami,« je poudaril namestnik varuha za otrokove pravice dr. Ruparčič. 

Srečanja so se udeležili dr. Blaž Lenarčič, predstavnik Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, dr. Živa Humer iz Mirovnega inštituta, Andrej Motl, predstavnik Spletnega očesa, Nina Kozarič, predstavnica Zveze za avtizem Slovenije, Anja Bohinec in Maruša Bertoncelj, predstavnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Mateja Lemovšek iz Rdečega križa Slovenije, Urša Valenčič iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in Tjaša Bertoncelj iz Tom Telefona, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Natisni: