Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic poudaril pomen delovanja klicnega centra za žrtve poplav

Varuh človekovih pravic v klicnem centru 114

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 24. oktobra 2023, obiskal klicni center za žrtve poplav, kjer se je z vodjem klicnega centra Andrejem Šterom pogovarjal o izzivih in težavah, s katerimi se klicatelji največkrat obračajo na številko 114. Vlada Republike Slovenije je v začetku septembra po uničujočih poplavah, ki so prizadele Slovenijo, ustanovila klicni center 114 prav z namenom, da bi prebivalke in prebivalci, ki so utrpeli posledice naravne nesreče, na enem mestu prejeli vse relevantne in čim bolj ažurne informacije glede odprave posledic te naravne katastrofe.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je pohvalil delovanje klicnega centra 114, ki obvešča in ozavešča prebivalke in prebivalce na prizadetih območjih in jim ponuja pomoč pri reševanju konkretnih situacij. »Klicni center je primer dobre prakse sodelovanja zaposlenih v državni upravi, pri katerem posamezniki dobijo vse informacije na enem mestu. Številka 114 pa je pomembna tudi za blaženje stisk posameznikov, ki so v ujmi utrpeli škodo in izgube, saj jim svetovalci v telefonskih pogovorih nudijo tudi psihosocialno pomoč,« je ob obisku centra dejal varuh Svetina.

Vodja klicnega centra Andrej Šter je pojasnil, da je samo v enem mesecu delovanja klicni center 114 že odgovarjal na številna vprašanja, ki jih je postavilo okoli 1700 klicateljev. Največ vprašanj svetovalci v klicnem centru prejmejo glede obnove po poplavah, upravičenosti do izrednih socialnih pomoči, sanacije škode v naravi, sanacije prebivališč, dodelitve neprofitnih stanovanj itd.

Varuh človekovih pravic je na srečanju predlagal še, da bi bilo dobro, če bi svetovalci klicatelje v primeru zatrjevanih kršitev človekovih pravic oz. načela dobrega upravljanja seznanili tudi z možnostjo, da se lahko obrnejo na Varuha človekovih pravic, ki bo v okviru svojih pristojnosti posredoval pri pristojnih. »Odgovorni v državi se morajo zavedati, da je klicni center 114 le eden izmed vidikov pomoči ljudem, da pa je nujno, da dejanska finančna pomoč čim prej pride do prizadetih v ujmi in da postopki povračila škode ne bodo pretirano birokratski in nerazumno dolgi. Sanacija prebivališč mora potekati učinkovito, varno in transparentno,« je še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: