Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic obiskal nastanitveni center v Logatcu

Varuh človekovih pravic v Azilnem domu v Logatcu

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 6. aprila 2023, s poslancem v Evropskem parlamentu dr. Milanom Brglezom obiskal nastanitveni center Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM) v Logatcu. Namen obiska je bil ogled centra in bivalnih razmer ter pogovor z vodstvom UOIM o izzivih, s katerimi se soočajo pri svojem delu.

Varuh Svetina je ob obisku izpostavil nedavna Varuhova priporočila, ki jih je institucija Varuha podala UOIM ob zadnjem nenapovedanem obisku logaškega centra septembra lani. Takrat je Varuh na podlagi opravljenega ogleda in ostalih pridobljenih informacij ugotovil, da pogoji nastanitve v bivalnih zabojnikih, kadar je v njih nameščeno večje število oseb, ne ustrezajo minimalnim standardom, kot so na podlagi direktiv EU opredeljeni v Smernicah Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) o pogojih za sprejem. »Obveznost države je, da zagotavlja ustrezne pogoje sprejema za iskalce mednarodne zaščite, tako da jim omogoča ustrezen življenjski standard in jim zagotavlja njihovo eksistenco ter varuje njihovo fizično in duševno zdravje. Toda na podlagi našega ogleda bivalnih zabojnikov in pogojev nastanitev smo ugotovili sporne pomanjkljivosti zlasti z vidika pravice do osebnega dostojanstva in pravice do zasebnosti, ki izhajata iz 34. in 35. člena Ustave RS. Ker smo ugotovili, da navedeno izhaja iz premajhnih kapacitet centra, smo predlagali, naj država čim prej zagotovi ustrezna dodatna prostorska sredstva za nastanitev ljudi, ki iščejo zaščito, ter tako odpravi uporabo bivalnih zabojnikov,« je poudaril varuh Svetina.

Poslanec v Evropskem parlamentu dr. Milan Brglez pa je izpostavil, da je z vidika Ustave RS in mednarodnopravnih zavez za Slovenijo zelo pomembno, da se na primeren način poskrbi za vse, ki v Sloveniji zaprosijo za mednarodno zaščito. Pri tem je še poudaril, da med prosilci ne sme biti razlik, saj so zakoni in ustava za vse prosilce enaki. Vodstvu UOIM se je zahvalil za njihovo delo ter izpostavil pomen ne samo zagotavljanja zaščite, ampak tudi omogočanja integracije, ki je po njegovem mnenju pot v solidarno in strpno družbo, ki si jo želimo vsi.

 

 

Natisni: