Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

V Monaku ob 10. obletnici institucije monaškega varuha tudi o odličnem sodelovanju s Slovenijo

Vodstvo dogodka s princem Monaka.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije se mudi na dvodnevnem delovnem obisku v Kneževini Monako. Na povabilo Marine Ceyssac, visoke komisarke za varstvo pravic, svoboščin in mediacijo se v vlogi podpredsednika Mediteranskega združenja ombudsmanov in direktorja evropskega dela Mednarodnega instituta ombudsmanov kot govornik udeležuje slovesnosti ob deseti obletnici monaške institucije za varstvo človekovih pravic, ki poteka pod pokroviteljstvom njegove visokosti kneza Alberta II. Monaškega. Ta je v razgovoru z varuhom Svetino in komisarko Ceyssac poudaril dolgoletne prijateljske odnose med Republiko Slovenijo in Kneževino. Ob tej priložnosti je Peter Svetina svojo monaško kolegico povabil na uraden obisk v Slovenijo.  

»Čeprav ombudsmani po Evropi ne delujemo v povsem primerljivih družbeno-političnih okoliščinah in se ne soočamo z enakimi izzivi, pa nas kot nevidno lepilo povezujejo iste vrednote - humanost, plemenitost, sočutnost, srčnost in nesebičnost. Povezuje nas skrb za dostojanstvo sočloveka, ki so mu zaradi različnih okoliščin teptane njegove pravice,« je v slavnostnem govoru udeležencem dogodka poudaril slovenski varuh Peter Svetina. »Ko razmišljam o našem delu, si ne morem predstavljati, kako bi lahko imeli zaupanje ljudi, ki se obračajo na nas s svojimi stiskami, če ne bi pri svojem delu na piedestal postavljali etike in morale; če ne bi delovali  z visoko stopnjo integritete in čuta za sočloveka. In ravno ti ljudje, ki se obračajo na nas, pogosto tožijo, da se institucije odmikajo od človeka, ki se tačas pogosto izgublja v papirjih, odločbah in sklepih. Pasivnost, nejasnost, pritiski in vplivi na odločanje, pa zapleten normativni okvir, v katerem se ljudje ne znajdejo, pogosto žal le spletna dostopnost, ki je mnogi ne obvladajo, pa pomanjkanje informacij in pogosto tudi jasne vizije upravičeno krepijo nezadovoljstvo in negotovost med ljudmi,« je dejal Svetina.

Ob tem se je dotaknil pomena pojasnilne dolžnosti, ki je tesno povezana z načelom dobrega upravljanja, ki izhaja iz 41. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Izpostavil je, da je to načelo v nacionalnih pravnih redih sicer uveljavljeno kot splošno upravno načelo, a da je na nacionalni ravni le redko zapisano v ustavah oz. konkretizirano v praksi. Kot zanimivost je navedel primer Slovenije, kjer načelo dobrega upravljanja posebej ščiti Zakon o varuhu človekovih pravic, ki v 3. členu določa, da se Varuh pri svojem delu ravna po določilih ustave in mednarodnih pravnih aktih o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah ter da se pri svojih intervencijah lahko sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega upravljanja. Dodal pa je tudi, da je ravno kršitev načela dobrega upravljanja žal že več let med najpogostejšimi kršitvami, ki jih kot varuh človekovih pravic ugotavlja v Sloveniji. Tudi zato, kot je povedal, stavi na izobraževanje in opolnomočenje javnih uslužbencev k osebno odgovornemu ravnanju za zaščito pravic ljudi. »Le z osebno odgovornostjo in mislijo na človeka, o usodah katerega odločamo, lahko krepimo družbo, ki je človekoljubna, vključujoča in ne pozablja na nikogar,« še meni Peter Svetina.

Tudi zato je po njegovih besedah izjemno pomembno, da Listina Evropske unije to pravico dviga na raven pravic državljanov. Takšna opredelitev namreč konkretizira razumevanje dobrega upravljanja, kar je še posebej pomembno za implementacijo Listine na nacionalni ravni. Še več, posredno lahko pripomore tudi k razumevanju te pravice v primerih, ko nacionalni organi ne izvajajo zakonodaje EU.

»To je tudi eden izmed razlogov, da si pri svojem angažmaju v mednarodnem prostoru prizadevam za čim več osveščanja in izobraževanja o tem, pa tudi o nalogah in pristojnostih ombudsmana, ki so v nekaterih državah bolj, spet drugje manj primerljive. Tudi zato so dogodki, kot je današnji nadvse pomembni. Enako, kot je nadvse pomembna krepitev vloge nacionalnih institucij za človekove pravice in instituta ombudsmana - finančne neodvisnosti ter delovanja po t. i. Pariških načelih in Beneških načelih. Ključno je namreč, da imamo ustrezna pooblastila za obravnavo pritožb, preiskovanje kršitev človekovih pravic ter spremljanje in priporočanje ukrepov za njihovo izboljšanje. Le z močnimi in neodvisnimi institucijami namreč lahko zagotovimo, da noben posameznik ne bo ostal brez ustrezne zaščite svojih pravic. Povezani smo močnejši in le v sodelovanju lahko zagotovimo, da bodo institucije, ki jih ombudsmani vodimo, imele potrebna orodja, da bodo učinkovito izpolnjevale svoje poslanstvo,« je v Monaku v svojem govoru še poudaril slovenski varuh človekovih pravic Peter Svetina.

- Uradne fotografije z dogodka (FOTO: Axel Bastello/Princely Palace)

Natisni: