Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

V Manchestru v okviru Mednarodnega inštituta ombudsmanov zaživela Akademija učenja

Na pobudo in ob prisotnosti varuhov človekovih pravic iz Slovenije, Grčije in Nizozemske je 16. januarja 2024, v Manchestru v Veliki Britaniji pod pokroviteljstvom britanskega parlamentarnega in zdravstvenega ombudsmana Roba Behrensa zaživela Akademija učenja (Learning Academy) v okviru Mednarodnega inštituta ombudsmanov (IOI - International Ombudsman Institute). Udeležuje se je skoraj 100 udeleženk oziroma udeležencev, tudi iz Slovenije. Akademija je namenjena predvsem strokovnim sodelavkam in sodelavcem ombudsmanskih institucij, ki obravnavajo vprašanja in pobude ljudi, ki menijo, da so jim kršene njihove pravice oz. temeljne svoboščine. Cilj je deliti izkušnje in dobre prakse med institucijami, se povezovati in sodelovati ter krepiti znanje na najrazličnejših specifičnih področjih.

Na prvem srečanju so se s pomočjo strokovnjakov posvetili področju mediacije, ki je neformalen, neobvezujoč in zaupen način reševanja sporov, v katerem stranke prostovoljno ob pomoči nevtralne tretje osebe (mediatorja) skušajo doseči mirno rešitev spora oz. ob upoštevanju želja in potreb obeh strani iskati skupne rešitve. Te so na ločenem srečanju iskali tudi vodje institucij, med njimi slovenski varuh človekovih pravic Peter Svetina, in se posvetili predvsem področju dela z ranljivimi ciljnimi skupinami. Svetina je v razpravi izpostavil, da je pomembno, da človekove pravice občuti prav vsaka posameznica oz. posameznik, za njihovo zagotavljanje in uresničevanje pa da so v prvi vrsti odgovorne države oziroma vlade, kljub temu, da se sodobno pojmovanje razumevanja človekovih pravic širi tudi na zasebni sektor, vključno z gospodarstvom.

»Nujno je izobraževanje, ozaveščanje, spodbujanje, krepitev kulture spoštovanja človekovih pravic, zagotavljanje večje dostopnosti do pravnih sredstev ter širjenje in krepitev neformalnih oblik varstva človekovih pravic. Pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije smo zato v decembru 2023 izdali pregled mednarodnih standardov našega delovanja. S tem želimo približati razumevanje pomena neformalnih mehanizmov varstva človekovih pravic, katerih delovanje že dolgo ni zgolj stvar dobre volje posamezne države, ampak postaja oziroma je že pričakovan mednarodni standard,« je povedal slovenski varuh človekovih pravic. Po njegovem mnenju je pomembno krepiti tudi zavedanje, da ombudsmani predstavljajo tudi neformalni mehanizem krepitve načela dobrega upravljanja, kar tudi izhaja iz Beneških načel, zato se je zavzel, da bi temu področju v okviru Akademije v prihodnosti namenili posebno pozornost.

Ob robu srečanja se je danes, 17. januarja, sestal tudi 7 članski upravni odbor direktorjev IOI za Evropo, katerega član je od leta 2021 tudi varuh Peter Svetina. Decembra 2023 je bil ponovno izvoljen vanj (poleg kolegov iz Nizozemske, Belgije, Malte, Cipra, Italije in Ukrajine), s čimer ohranja tudi svoje članstvo svetovnem v upravnem odboru IOI, katerega predsednik je Chris Field, ki se je srečanja v Manchestru udeležil virualno.

IOI, ki je bila ustanovljena leta 1978, sicer združuje več kot 200 organizacij ombudsmanov iz vsega sveta, katere delo je posvečeno človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam. V njej že od samega začetka svojega delovanja sodeluje tudi slovenska institucija Varuha človekovih pravic.

Natisni: