Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Srečanje v okviru priprav na nadzore nad delom policistov oziroma za izdelavo usmeritev in obveznih navodil za delo policije

Namestnik varuha Ivan Šelih se je s sodelavcem Robertom Gačnikom srečal z državnim sekretarjem Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) Francem Kanglerjem in generalnim direktorjem Direktorata za policijo in druge varnostne naloge (DPDVN) mag. Ladom Bradačem ter drugimi uslužbenci DPDVN.

Srečanje je potekalo v okviru priprav na nadzore nad delom policistov oziroma za izdelavo usmeritev in obveznih navodil za delo policije. Državni sekretar MNZ Franc Kangler je uvodoma poudaril pomen sodelovanja z Varuhom človekovih pravic RS (Varuh) pri obravnavi očitkov o delu policistov in drugih uslužbencev MNZ-ja. V nadaljevanju srečanja sta predstavnika Varuha sogovornikom predstavila bistvene ugotovitve iz obravnav pobud na področju policijskih postopkov in obiskov policijskih postaj v vlogi izvajanja nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma (DPM) v letu 2019, predstavniki DPDVN pa so podrobneje predstavili opravljeno delo v preteklem letu in svoje trenutne aktivnosti.

Leta 2019 je Varuh obravnaval 95 pobud, ki so se večinoma nanašale pretežno na policijske postopke. Kot običajno je v postopkih v zvezi s pobudami, ki so se nanašale na delo policistov, poizvedoval predvsem pri MNZ, v nekaterih primerih tudi neposredno (z obiski) na policijskih postajah. Tovrstno odzivanje in sodelovanje MNZ in Policije Varuh lahko znova pohvali.

Varuh pričakuje, da bodo tudi tokrat njegove ugotovitve in predlogi pomagali pri načrtovanju prihodnjih nadzorov in pripravi usmeritev za delo policije, zlasti na področju varstva človekovih pravic. Varuh ocenjuje, da da je treba tudi v prihodnje veliko pozornosti nameniti neodvisni, nepristranski in strokovni obravnavi pritožb zoper policiste ter h krepitvi zavedanja vloge državljanskega in drugega nadzora nad postopki policistov ter na podlagi ugotovitev stremeti k večanju kvalitete izvajanja policijskih nalog.

Natisni: