Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sodelovanje Varuha z Društvom za preventivno delo na področju medvrstniškega nasilja

Namestnik varuhinje človekovih pravic Tone Dolčič in svetovalec Varuha Lan Vošnjak sta se 28. 12. 2017 sestala s predstavnikom Društva za preventivno delo Zoranom Maksimovićem. Predstavil je delo društva na področju medvrstniškega nasilja, zlasti program 'Mladinske delavnice', ki je namenjen prvenstveno najstnikom osnovnošolske starosti, pri katerih so izražene težave pri odraščanju.

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) se z medvrstniškim nasiljem sicer ukvarja v okviru varstva otrokovih pravic, vendar je delež tovrstnih pobud relativno majhen (manj kot 3 odstotke od vseh prejetih na področju otrokovih pravic), pa tudi Varuhove izkušnje na tem področju ne izkazujejo pomanjkljivosti normativne ureditve. Iz prejetih pobud praviloma ugotavlja nepravilne postopke pristojnih, ki pojavov nasilja ne obravnavajo po vnaprej določenih postopkih in s tem želijo zmanjšati pomen odločnega in učinkovitega ukrepanja.

Predstavnika Varuha sta izrazila pripravljenost sodelovanja v posameznih izobraževalnih vsebinah, kjer bi Varuh lahko predstavil svoje izkušnje, ki pa seveda ne predstavljajo splošnega stanja na področju medvrstniškega nasilja. Vsekakor pa Varuh podpira vse oblike preventivnega in kurativnega dela na tem področju.

Natisni: