Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Samotestiranje in nošnja mask v šolah po mnenju Varuha bistveno milejši poseg v pravice otrok kot zaprtje šol

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije se od sprejema Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19[1] (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21) 5. 11. 2021 obrača veliko staršev in drugih, ki imajo pomisleke glede samotestiranja v šolah in obvezne uporabe zaščitnih mask za vse učence v šolah, tudi v matičnih učilnicah.

Glede navedenega pojasnjujemo, da Varuh ni pristojen za epidemiološko presojo, ali je v konkretnem primeru grožnja okužb z virusom SARS-CoV-2 in ostalimi virusnimi obolenji tolikšna, da je (bilo) potrebno uvesti določene ukrepe. To pristojnost ima stroka, ki mora pri tem presoditi, ali je vsak posamezen poseg nujen in primeren za dosego cilja ter, ali je nujnost ukrepa sorazmerna s težo posledic. V času pandemije je Varuh že večkrat pojasnjeval, da se mora k preprečevanju širjenja koronavirusa pristopiti na način, ki spoštuje človekove pravice in svoboščine[2]. Če odgovorni v državi pripravljajo ukrepe, ki bi lahko restriktivno posegali v temeljne pravice, pričakujemo, da nujnost posegov utemeljijo ter podajo podrobnejšo razlago, zakaj naj bi bilo nujno (vsekakor pa zgolj začasno) omejiti osnovne gradnike demokratične države.

Varuh meni, da je samotestiranje in nošnja mask v šolah bistveno milejši poseg v pravice otrok, kot je bilo zaprtje šol.

Varuh izhaja iz zaupanja  stroki. Mnenje glede uporabe zaščitnih mask pri otrocih je že v letu 2020 podal Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo, kot najvišji strokovni organ z določenega medicinskega področja, in priporočila za uporabo mask pri otrocih ocenil kot primerna in potrebna. Prav tako je potrdil, da zaščitne maske ne škodujejo psihofizičnemu razvoju otrok in njihovemu zdravju.

Varuh izhajajoč iz zaupanja stroki prav tako nima podlage, da bi dvomil v ustreznost testov, s katerimi otroci izvajajo samotestiranje v šolah in jih prejmejo brezplačno v lekarni. Nenazadnje je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke zanje izdala tudi vsa ustrezna dovoljenja za uporabo v Sloveniji. Glede izvajanja samotestiranja v prostorih šol pa  iz okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z 16. 11. 2021 izhaja, da izjemoma lahko šola dovoli sodelovanje staršev pri izvajanju samotestiranja učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Varuh to odločitev ministrstva, ki staršem dovoljuje prisotnost pri samotestiranju otrok v šoli, ocenjuje  kot ustrezno.


[1] Glej http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2622.

[2] Glej https://www.varuh-rs.si/sporocila-za-javnost/novica/varuh-nujno-in-prav-je-da-v-korist-otrok-odrasli-trpijo-nesorazmerno-vecji-del-bremena-za-premago/.

Natisni: