Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

S predstavniki MNZ in DPDVN v luči priprav na nadzore oziroma izdelave usmeritev in obveznih navodil za delo policije


Namestnik varuha Ivan Šelih se je s sodelavcema v četrtek, 5. 9. 2019, srečal z državnim sekretarjem Ministrstva za notranje zadeve mag. Sandijem Čurinom in generalnim direktorjem Direktorata za policijo in druge varnostne naloge (DPDVN) mag. Ladom Bradačem ter drugimi uslužbenci DPDVN.

Srečanje je tudi tokrat potekalo v okviru priprav na nadzore oziroma za izdelavo usmeritev in obveznih navodil za delo policije. Državni sekretar MNZ g. Čurin je uvodoma poudaril pomen sodelovanja z Varuhom človekovih pravic RS pri obravnavi očitkov na delo policistov in drugih uslužbencev MNZ, saj so mnenja, kritika, predlogi in priporočila Varuha lahko podlaga, da se ugotovljene napake in druge pomanjkljivosti odpravijo ter sprejmejo potrebni ukrepi, da se te več ne ponovijo. Predstavniki DPDVN so v nadaljevanju pogovora podrobneje predstavili opravljeno delo v preteklem letu in svoje trenutne aktivnosti. Varuh kot spodbudno informacijo šteje, da je MNZ v okviru svoje nadzorstvene funkcije pozornost namenilo tudi preiskovanju očitkov zoper delo policistov pri obravnavi migrantov oziroma beguncev. Obenem so tudi predstavniki Varuha sogovornikom predstavili letošnje bistvene ugotovitve iz obravnav pobud na področju policijskih postopkov in obiskov policijskih postaj v vlogi izvajanja nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma (DPM).

Varuh pričakuje, da bodo tudi tokrat njegove ugotovitve in predlogi pomagali pri načrtovanju bodočih nadzorov in pripravi usmeritev za delo policije, zlasti na področju varstva človekovih pravic. Strinja se namreč z ugotovitvijo MNZ, da je treba tudi v prihodnje veliko pozornosti nameniti neodvisni, nepristranski in strokovni obravnavi pritožb zoper policiste ter h krepitvi zavedanja vloge državljanskega in drugega nadzora nad postopki policistov ter na podlagi ugotovitev stremeti k večanju kvalitete izvajanja policijskih nalog.

Natisni: