Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Prvič so se sestali člani Sveta varuha za človekove pravice v tem mandatu

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na konstitutivni seji pozdravil članice in člane Sveta varuha za človekove pravice, ki so se sestali prvič v tem mandatu.


Varuh vidi Svet kot prostor izmenjave različnih mnenj in pogledov, ne kot prostor somišljenikov. Zato je pri izbiri članic in članov Sveta upošteval zastopanost različnih področij uresničevanja človekovih pravic skladno s Pariškimi, je povedal uvodoma.  
"Če hočemo zadostiti načelu pluralnosti Nacionalne institucije za človekove pravice (NIČP), se mora ta pluralnost odražati v Svetu," je dejal.

Dodal je še, da Varuh s spremembo Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP – UPB2) že izpolnjuje kriterije za nacionalno institucijo s statusom A po Pariških načelih, ki opredeljujejo naloge in pogoje za priznanje tovrstnih institucij. Za NIČP je značilno, da se bolj kot z obravnavo posameznih pritožb ukvarjajo s splošnejšimi nalogami na področju varovanja človekovih pravic (ugotavljanje stanja, promocija, ozaveščanje, izobraževanje). S Centrom za človekove pravice bo Varuh kot nacionalna institucija začel tudi s sistematičnim ozaveščanjem o človekovih pravicah, je še dejal varuh Peter Svetina.

Članice in člani Sveta so se seznanili še s pravnimi podlagami za ustanovitev Sveta, cilji in nameni njegovega delovanja, se spoznali med sabo in podrobno obravnavali Poslovnik Sveta. Dogovorili so se, da se znova srečajo jeseni, ko bodo svojo pozornost namenili nekaterim vsebinskim temam s področja človekovih pravic.

*************************************************************

Ustanovitev Sveta, naloge in cilje opredeljuje Zakon o varuhu človekovih pravic (ZVarCP-UPB2) v 50.a členu. Je posvetovalno telo varuha za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne varnosti, ki deluje po načelu strokovne avtonomije.

Na Javni razpis za imenovanje Sveta varuha za človekove pravice, ki je bil objavljen 15. 3. 2019, se je prijavilo 39 kandidatk in kandidatov za 10 razpoložljivih mest za predstavnike civilne družbe in znanosti. Dva predstavnika Vlade RS ter po enega Zagovornik načela enakosti, Informacijski pooblaščenec, Državni zbor RS in Državni svet RS so predlagali organi sami.

V Svet varuha za človekove pravice so bili imenovani:

a)    kot predstavniki civilne družbe:
·    Margerita Jurković
·    Dr. Robert Masten
·    Žiga Vavpotič
·    Neli Dimc
·    Mag. Cveto Uršič
·    Mag. Lea Benedejčič
·    Mag. Nataša Briški

b)    kot predstavniki znanosti:
·    Dr. Simona Kustec
·    Dr. Jurij Toplak
·    Dr. Patrick Vlačič

c)    kot predstavniki državnih organov:
·    Aldijana Ahmetović, Državni svet RS
·    Alenka Jerše, Informacijski pooblaščenec RS
·    Samo Novak, Zagovornik načela enakosti RS
·    Peter Pavlin, Vlada RS
·    Dr. Marko Rakovec, Vlada RS
·    Nataša Voršič, Državni zbor RS

Sestava Sveta, ki je avtonomno strokovno posvetovalno telo, bo po besedah varuha Petra Svetine zagotavljalo zastopanje vseh področij življenja in dela. Njihov mandat je vezan na mandat varuha, to je do 24. 2. 2025.

Natisni: